I. ADVENTSKA NEDJELJA

01.12.2019

I. ADVENTSKA NEDJELJA – 1. 12. 2019.

LITURGIJSKI CIKLUSA

               6:00 sati: Zornica

               9:00 sati: Cirkovljan: *JANUŠIĆ FRANJO, MIJO, MARIJA, STANKO I MIRJANA; BARANAŠIĆ                                                    FRANJO I JELENA; KOLENKO DRAGICA I JOSIP

               9:00 sati: Otok: *TOPLEK KATARINA, IVAN, IVAN, ALEKSA, JAKOB I DRAŽEN; KOŠAK ĐURO,                                                          FRANJO I ANASTAZIJA          

               10:30 sati: poldanjica: *HOZMEC KAROL, ANTUN; +čl. ob. HOZMEC, PALFI I GOLOMBOŠ;

                                                 *IVAN KOVAČIĆ I ANA (III.)


2. ponedjeljak         6:00 sati: *MARĐETKO STJEPAN, MARIJA; +čl. ob. MARĐETKO I PIGAC DRAGUTIN

                                                            *ZIMPRICH MARTA

                            10:00 sati: svećenički susret u Varaždinu; adventska duhovna obnova       


3. utorak                  Sv. Franjo Ksaverski, prezbiter

                              6:00 sati: *POSAVEC FRANCISKA, JOSIP; +čl. ob. FILIPIĆ I POSAVEC

                                             *ŠESTAN FRANJO, PETKOVIĆ FRANJO, KATARINA I ANA

                              10:00 sati  i 16:00 sati: ispovijed u Donjoj Dubravi i Donjem Vidovcu

                              19:00 sati: Biblijska večer u došašću – Pastoralni centar „Bl. Alojzije Stepinac“


4. srijeda      Sveta Barbara, djevica i mučenica

                    6:00 sati: *KOVAČIĆ PETAR, ŠTEFANIJA, FRANJO, STJEPAN; PAVLIC BARBARA,                                                JAKŠIĆ JERONIM I FRANCISKA; *ROJKO PAVAO I ANTONIJA

                           8:00 sati: Cirkovljan: *PINTAČ JOSIP, SOFIJA; JANOVSKI STJEPAN, FRANCISKA; POSAVEC JOSIP I LJUBICA


5. četvrtak               6:00 sati: *HORVAT PAVAO I AGNEZA, +čl. ob. NOVAK JOSIPA; *NAJMAN NADICA (II.)

                               17:00 sati: župna crkva: priredba u čast sv. Nikole, blagoslov djece i darovi sv. Nikole


6. petak                  Sv. Nikola, biskup

 Prvi petak              6:00 sati: *NA ČAST KRVI KRISTOVOJ – ZA DUŠE U ČISTILIŠTU; *BERMANEC DESANKA I FRANJO (II.)

                               16:30 sati: sveta misa zahvalnica u prigodi Dana Grada Preloga; poslije svete mise:                                                             davanje počasti preloškim velikanima kod spomen-ploče na zidu crkve

                              18:00 sati: Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga – Dom kulture   


7. subota              Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj

                                6:00 sati: *BELIĆ MIJO I MARIJA; *+čl. ob. MIŠIĆ STJEPANA; HEREKOVIĆ LUKA, DORA, MARIJA

                          16:00 sati: ispovijed u Draškovcu                     

                             17:45 sati: paljenje II. adventske svijeće                                     

                             18:00 sati: sveta misa: *KONTREC IVAN, VALERIJA; pater MILJENKO HOLZLEITNER, ofm.


II. ADVENTSKA NEDJELJA – 8. 12. 2019.

               6:00 sati: Zornica; rana župna misa

                 6:00 sati: Zornica u Cirkovljanu: *MIKEC LEONARD, MARIJA, ALEKSANDAR, TEREZIJA I CECILIJA

               9:00 sati: Otok: *KOČIŠ VALENT, MAGDALENA, EVA, JOSIP, ANTUN, +čl. ob. KOŠAK

               10:30 sati: poldanjica: *KOVAČIĆ MARIJA, +čl. ob. ŠTRLEK, ČURIN, MAČEK I NUREDINI; *MIŠIĆ IVAN                                   

               17:00 sati: Cirkovljan: +FRANJO TUĐMAN, prvi hrvatski predsjednik


       TISAK: Glas koncila, Marija, Listić sv. Jakoba

     - u ponedjeljak u 10:00 sati u Varaždinu je adventsko-božićna duhovna obnova za svećenike.

     - u četvrtak je godišnje klečanje u Sv. Jurju u Trnju, a u nedjelju u Donjoj Dubravi.

     - u petak je prvi petak u mjesecu, svaki dan prije svete mise: prilika za sv. ispovijed.

     - ne zaboravimo nagraditi trud i ljubav naših crkvenih službenika: zvonara – sakristana; orguljaša i voditeljica crkv. zborova

     - nakane svetih misa za sljedeću godinu napišite i predajte u sakristiji ili stavite u sandučić za poštu.

    - u subotu, 7. prosinca 2019. u župnoj crkvi svetog Nikole Biskupa u Čakovcu obilježit će se Međunarodni dan         osoba s invaliditetom. Sv. ispovijed u 9:00 sati; sveta misa u 9:30 sati, nakon koje je prigodni program.       

       ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati   Krizmanici: Grupa I: u srijedu u 15:00 sati.             

                                                                     Grupa II: subota u 9:00 sati.                          Grupa II: u srijedu u 16:00 sati.       

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat