I. KORIZMENA NEDJELJA

10.03.2019

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *STJEPAN (II.) I VIKTORIJA BLAŽEKA

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *PIGAC MARIJA I VINKO

                 10:30 sati: poldanjica: *RADIKOVIĆ ANTUN I MARIJA; *KOREN ZLATKO, ANTUN,                                                              ŠTEFANIJA; +čl. ob. IGREC

11. ponedjeljak         7:00 sati:  *MUŽANIĆ JOSIP; *VUK ZORAN; ANTUN MALEK; +čl. ob.VUK I MALEK 

12. utorak               Ujutro nema svete mise!

  Misijski dan           18:00 sati: sveta misa: Papinska misijska djela – animatori misija iz Hvara, Đakova                                       i Vojnog ordinarijata; *NAJMAN IVAN (III.) I JULIJANA;

                                                                                   *+čl. ob. KRUŠELJ, SETNIK I TOMAŠIĆ

13. srijeda              7:00 sati: *HOZJAK DRAGUTIN; IVAN, REGINA, LJUDEVIT, ŠTEFICA, IVAN, EUGEN I                                                             FLORIJAN; *PANDUR FRANJO I MATILDA

                                          19:00 sati: Pastoralni centar „Bl. Alojzije Stepinac“: Biblijska večer u korizmi

14. četvrtak            7:00 sati: *+čl. ob. ZVONAREK STJEPANA; *BOŽEK JOSIP, +čl. ob. BOŽEK,                                                                KLOBUČARIĆ I BARANIĆ TIHOMIR

                                 18:00 sati: *MARIJA I PETAR ŠIMUNOVIĆ; *ŽEŽELJ MIJO, PATAFTA VALENT I MARIJA

15. petak                7:00 sati: *HORVAT DRAGICA, FRANCISKA, VALENT I STJEPAN

                               18:00 sati: pobožnost križnog puta; zatim sveta misa: *ČIŽMEŠIJA JOSIP,                                                                KATARINA I POTURIĆ MIJO; *+čl. ob. BAŠNEC JERONIMA                       

16. subota           7:00 sati: *BALENT FRANJO, DRAGICA I KUKOVEC TEREZIJA; *SINKOVIĆ IVAN                                       (Ludbreška ulica)

II. KORIZMENA NEDJELJA  - 17. 3. 2019.

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *NA NAKANU

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *KLARIĆ GABRIJELA I ALOJZ; MIKULAN MARGARETA I ĐURO;                                                                              ŠOPAR TOMO I JELENA

                10:30 sati: poldanjica: *ŠALKOVIĆ JOSIP I +čl. ob. ŠALKOVIĆ; *NOVAK JOSIP;

                                                     +čl. ob. NOVAK STJEPANA; *RADIKOVIĆ JOSIP;

                                                     *NOVAK JOSIP, KATARINA I KANIŽAJ VINKO

              TISAK: Glas koncila, MAK, Veritas, Listić sv. Jakoba

          - u utorak će našu župu posjetiti animatori Papinskih misijskih djela iz Hvara, Đakova i Vojnog           Ordinarijata te Nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj vlč. Antun Štefan.

         - sljedeći petak i subotu s početkom u 18:00 sati u Varaždinskoj katedrali održava se korizmena          duhovna obnova za mlade. Mladi naše župe ići će u Varaždin u subotu; prijavite se!

         - duhovna obnova za krizmanike koju predvodi zajednica „Totus tuus“ održat će se u subotu 23.03.          i obvezna je za sve krizmanike.

          - korizma nas poziva da činimo dobra djela; sljedeće nedjelje naš Caritas će Vam ponuditi kuvertu kako       bismo pomogli onim najpotrebnijima među nama.           

           ŽUPNAKATEHEZA:

            Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati             4. razred: četvrtak u 15:00 sati

                                          Grupa II: subota u 9:00 sati.               5. i 6. razred: pozvani su doći na svetu misu u utorak

            Krizmanici: 8.a i 8.b razred: u srijedu u 15:00 sati.                            u 18:00 sati!            

                                        8.c i 8.d razred: u srijedu u 16:00 sati.       7. razred: u petak u 16:00 sati. Ponesite prijavnice!

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat