IV. KORIZMENA NEDJELJA

11.03.2018

IV. KORIZMENA NEDJELJA – 11. 03. 2018.

      7:00 sati Rana župna misa

      9:00 sati Cirkovljan: *ŽVORC ĐURO; IVAN, AGNEZA; +čl. ob. BILUŠ

       9:00 sati Otok: *ROJKO PAVAO, ANTONIJA; KALŠAN JAKOB, KATARINA I LÖFFEL RAJNA

      10:30 sati Poldanjica *LUKAČIĆ ANTONIJA I JAKOB (III.); *MUŽANIĆ JOSIP

       14:30 sati: Dom za starije i nemoćne „Mesmar“: sveta misa i prilika za sv. ispovijed


12. ponedjeljak   7:00 sati *TOPLEK DAMIR (II.), JOSIP, ĐURĐICA; MAJOR DANICA; *ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

                          8:00 sati Cirkovljan: *KALŠAN ĐURO (II.)


13. utorak            7:00 sati *ZVONAREK JOSIP; *ORLIĆ MATO I MARIJA (III.);+čl. ob. HOZJAK MARIJA  I DRAGUTIN; *NA ČAST SV. ANTUNU


14. srijeda           7:00 sati *VUK MARIJA I STJEPAN (II.), *BOŽEK JOSIP; +čl. ob. BOŽEK, KLOBUČARIĆ;BARANIĆ TIHOMIR; *NA NAKANU              

                            10:00 sati: Otok: ispovijed bolesnika u kapelici, po kućama i u Domu „Gorupić“


15. četvrtak         7:00 sati *ČIŽMEŠIJA JOSIP I KATARINA; *KUHAR FRANJO, JULIJANA; FLETEN  IVAN I KATARINA; *ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

                         10:00 i 17:00 sati: ispovijed – Donja Dubrava i Donji Vidovec


16. petak            7:00 sati *MUSTAČ IVAN

                           8:00 sati Cirkovljan: *RUŽMAN FLORIJAN I +čl. ob. KEMEC I KUSTIĆ

                           8:30 sati Cirkovljan: ispovijed bolesnika po kućama

                           17:00 sati: ispovijed – Draškovec

                           18:00 sati Pobožnost križnog puta, zatim sveta misa: *BLAŽINČIĆ ANTUN, ROK, KLARA I ALOJZIJE; ŠKODA JOSIP I MARIJA; *ZVONAREK STJEPAN I  +čl. ob. ZVONAREK

                             19:00 sati: Pastoralni centar „Bl. Alojzije Stepinac“: otvorenje izložbe „S krovova župe“.


17. subota              7:00 sati *BAŠNEC JERONIM; +čl. ob. BAŠNEC; POSEDI JAKOB, TEREZIJA I LOVRO; +čl. ob. VUK ĐURE; *RADIKOVIĆ JOSIP; *NA ČAST MAJCI BOŽJOJ

                              16:00 sati: ispovijed – Goričan

                              18:00 sati: župna crkva: korizmeni koncert ansambla „Lado“


V. KORIZMENA NEDJELJA - 18. 03. 2018.

      7:00 sati Rana župna misa

      9:00 sati Cirkovljan: *+čl. ob. PIGAC MARIJA I VINKO

       9:00 sati Otok: *TOPLEK IVAN; FILIPIĆ IVANA I +čl. ob. KRAMAR

       10:30 sati Poldanjica *ŠESTAN JOSIP, DOROTEJA; VAGAJ IVAN, KATARINA I FRANJO; *VUK  PAVAO I AGNA;           *CVITKO JOSIP I +čl. ob. MLINAREC MIJO I MARIJA; *+čl. ob. LESIĆ I GLAVINA; *HOZJAK JOSIP


   TISAK: GK, Listić sv. Jakoba

 - danas u 17:00 sati u Domu kulture Prelog održat će se koncert Pjevačkog zbora Grada Preloga i njihovih gostiju…

 - do blagdana sv. Josipa, svakoga jutra prije sv. mise molit ćemo Devetnicu sv. Josipu.

 -u utorak u 16:00 sati probu imaju „Ribari sv. Jakoba“.

 - raspored korizmenih ispovijedi stoji na oglasnoj ploči.Prijavite bolesnike i starije za ispovijed po kućama…

 - Misijska zajednica Sv. Male Terezije će sljedeće nedjelje, 18. ožujka 2017. imati prodajnu izložbu uskrsnih simbola i ukrasa. Sav prihod bit će njihov doprinos misijama.

        ŽUPNA KATEHEZA:

        Krizmanici: Grupa I: srijeda: 15:00 sati                                Prvopričesnici: umjesto kateheze neka dođu u petak u                      Grupa II: srijeda: 16:00 sati                                         18:00 sati na križni put i svetu misu!

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Donjomeđimurski dekanat