IV. KORIZMENA NEDJELJA

22.03.2020

Kroz ovaj tjedan u ovim izvanrednim okolnostima, svete mise će,

bez prisutstva vjernika, biti slavljene na sljedeće nakane:


                   IV. KORIZMENA NEDJELJA – “SREDOPOSNA” – 22. 3. 2020.

                *FRIDL FRANC I +čl. ob. SINKOVIĆ

                *BOGOMOLEC TEREZIJA, ĐURO; +čl. ob. BOGOMOLEC

                   *CVITKO JOSIP; +čl. ob. MLINAREC MIJO I MARIJA;

                   *ANTOLEK FILIP;

                   *+čl. ob. NOVAK, BLAŽINČIĆ I TRSTENJAK

                 *ČIŽMEŠIJA JOSIP, KATARINA, POTURIĆ MIJO


23. ponedjeljak         *VAGAJ DRAGUTIN (II.), IVAN, KATARINA I FRANJO

                                 *PURIĆ JOSIP I JELENA; MIHAC IVAN, MARIJA I IVAN


24. utorak                *KOVAČIĆ FRANJO I MARIJA

                               *MUSTAČ IVAN I KRISTINA

                                 *GAŠPARIĆ MATIJA, FRANCISKA, SLAVICA; +čl. ob. GAŠPARIĆ I KEMEC


25. srijeda              Svetkovina navještenja Gospodnjega, Blagovijest

                                  *GLAVINA JOSIP I ANTONIJA;

                                  *+čl. ob. KAVRAN

                                  *NAJMAN KARLO, SLAVICA, PAVAO I DOROTEJA

                                  *KOŠAK FRANJO; +čl. ob. KOŠAK I NAJMAN

                                  *KOVAČIĆ FRANJO I MARIJA


26. četvrtak              *MUSTAK IVAN, +čl. ob. MUSTAK I FULER


27. petak                        *KEČKEŠ JOSIP, VIKTORIJA, FRANJO I MARIJA; SINKOVIĆ ANTUN I MARIJA

                      *HORVAT DRAGUTIN, RUS VINKO; HORVAT VINKO I STJEPAN


28. subota           *VIŠNIĆ JOSIP, KATARINA; MIKEC BOLTO, FRANCISKA I IGNAC;

                            *BALENT ANTUN, MIRIĆ STJEPAN, TEREZIJA, JULIJANA, +čl. ob. SERMEK

                            *REŽEK STJEPAN, +čl. ob. REŽEK      


 V. KORIZMENA NEDJELJA – “GLUHA” – 29. 3. 2020.

               *+čl. ob. ŠELJA I BETI;

                *GRUBER STJEPAN, KATARINA; HIŽMAN FLORIJAN I KATARINA

                *NOVAK ŠTEFANIJA IVAN, IVAN I HOZMEC PETAR


       TISAK: Glas Koncila, Listić sv. Jakoba           

       Zbog rastuće epidemije koronavirusa, odgađaju se sve župne aktivnosti. U krugu naših obitelji pozvani smo moliti; zajednički čitati i razmatrati Božju Riječ; s naglaskom na nedjeljno evanđelje; zajednički moliti pobožnost križnog puta i krunicu…     

Upućujemo vas i na internetsku stranicu naše župe (www.zupa-prelog.hr)!

U svemu budimo solidarni jedni prema drugima i s čvrstim pouzdanjem u Boga koji je naš hrid i naše spasenje!

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat