KRŠTENJE ISUSOVO

12.01.2020

KRŠTENJE ISUSOVO – 12. 1. 2020.

  7:00 sati: Rana župnamisa

9:00 sati: Otok: *Zahvalnica za 60 GODINA BRAKA: FRANJO KOČIŠ I MARIJA r. TOPLEK;+čl. ob. KOČIŠ I TOPLEK

9:00 sati: Cirkovljan: *VLAH ANDRIJA I MARIJA; PINTARIĆ STJEPAN I MARIJA 

10:30 sati: svečana poldanjica: predstavljanje kandidata za Sv. Potvrdu župnoj zajednici;

 *BOGOMOLEC RUDOLF, MATIJA, MAGDALENA, VAHTARIĆ IVAN, FRANCISKA, KARLO I JELENA; *ZVONAREK VLADIMIR, ČONKAŠ PAVAO, TEREZIJA, PATAFTA STJEPAN I DOROTEJA


13. ponedjeljak          7:00 sati:*SETNIK NIKOLA, ĐURO I CECILIJA; *NA ČAST GOSPI


14. utorak                  7:00 sati:*ZVORNIK ĐURO I VLADIMIR; *GRABANT IVAN; ŽIVOLIĆ IVAN I AGNEZA


15. srijeda              7:00 sati: *VLADO FLETEN, +čl. ob. FLETEN I KOČET ĐURO                        

               9:00 sati: Cirkovljan: *ZAHVALNICA ZA 65 GODINA BRAKA I 90 GODINA ŽIVOTA: PETAR HORVAT I CECILIJA r, BEDENICKI; +čl. ob. HORVAT JOSIP, KLARA, BEDNICKI FRANJO I AGATA


16. četvrtak      7:00 sati: *GLAVINA TOMO, MARIJA, TOMO; +čl. ob. GLAVINA I HRKAČ; *HORVAT BOŽIDAR


17. petak          7:00 sati: *ZVONAREK ANTUN; *KALŠAN ANTUN, TEREZIJA, POSPIŠIL SLAVA

                       18:00 sati: *POSAVEC ĐURO; SALADI TOMO, ZLATA; +čl .ob. POSAVEC I SALADI


18. subota              7:00 sati: *GABRIJEL NESTIĆ (III.); *BLAŽEKOVIĆ AGNA, IVAN, JOSIP, PAVAO I TEREZIJA

                             17:00 sati: Cirkovljan: *ZAHVALNICA ZA 50 GODINA BRAKA: TOMO I FRANCISKA HLIŠĆ


II. NEDJELJA KROZ GODINU – 19. 1. 2020.

 7:00 sati: Rana župnamisa

9:00 sati: Otok: *NA NAKANU

9:00 sati: Cirkovljan: *LEGIŠA IVAN I VADLJA CECILIJA

10:30 sati: poldanjica: *BELIĆ IVAN, TEREZIJA, STJEPAN I ROMEO; *SAVANOVIĆ BORO


       TISAK: Glas Koncila, Listić sv. Jakoba

     - još danas predajte letak za pretplatu na katolički tisak.

     - predajte misne nakane za ovu godinu…

     - u subotu 18. siječnja počinje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana.

     - 9. i 10. svibnja 2020. u Zagrebu se održava XI. susret Hrvatske katoličke mladeži. Pozivamo sve mlade naše župe (od 1. razreda srednje škole i starije) na 1. pripremni susret koji će se održati u subotu: 25. siječnja 2020. u 18:00 sati u Pastoralnom centru „Bl. Alojzije Stepinac“. 

       ŽUPNA KATEHEZA:

       Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati       Krizmanici: Grupa I: srijeda u 15:00 sati

                                  Grupa II: subota u 9:00 sati                             Grupa II: srijeda u 16:00 sati

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat