Listić sv. Jakoba

Fotografije uz članak 1
02.12.2018

"I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na ze-mlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izd-isat će ljudi od straha i iščekiv-anja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske polju-ljati. Tada će ugledati Sina Čo-vječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se pribli-žuje vaše otkupljenje."

"Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne on-aj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji."

"Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmogne-te umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječj-ega."

Evanđelje po Luki (Lk 21,25-28. 34-36)

Datoteke uz članak
Listić sv. Jakoba 445.54 kB

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat