Lovreče

10.08.2017

Blagdan svetog Lovre, zaštitnika mjesta i crkve u Cirkovljanu svečano je proslavljen. Jutarnju Svetu Misu, predvodio je župni vikar, vlč. Nikola Markušić u koncelebraciji s vlč. Stjepanom Najmanom, domaćim sinom, župnikom u Varaždinu. Prije poldanjice formirana je procesija koja je krenula od vatrogasnog doma prema crkvi. U procesiji su sudjelovali ministranti, Zrinska garda, vatrogasci, članovi Mjesnog odbora, Gradskog poglavarstva, županijske skupštine i drugi uzvanici, svećenici i zborovi. Prije Svete Mise, blagoslovljen je kip sv. Nikole Tavelića, mučenika, prvog proglašenog hrvatskog sveca. Kip je postavljen na sjeverozapadnu stranu crkvenog parka i dar je domaćeg sina, zagrebačkog kanonika, preč. Matije Berljaka. Svetu Misu predvodio je preč. Damir Bobovec, kanonik Stolnog kaptola Uznesenja BDM iz Varaždina. U poropovijedi je istaknuo kako se trebamo ostaviti sebičnosti i stavljanja sebe na prvo mjesto. Trebamo postati svjesni koliko smo toga od Boga primili i svoj život usmjeriti prema darivanju. Pozvani smo obilato sijati dobrotu, ljubav i sve druge vrijednosti kako bi i naša žetva bila obilata. Pjevanje su predvodili župni mješoviti zbor i zborovi iz Cirkovljana. Na kraju Mise, župnik je zahvalio svima koji su se uključili u organizaciju proslave ovog lijepog blagdana, koji su pomogli u postavljanju bine na kojoj je služena Sveta Misa i svima drugima koji su se na bilo koii način uključili u proslavu Lovrečeva. Slavlje Lovrečeva je završeno večernicom u poslijepodnevnim satima koju je predvodio vlč. Stjepan Najman.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Donjomeđimurski dekanat