Page 3 - Zupa_Prelog_monografija_2017
P. 3

Knjiga prijatelja u čast župnika Antuna Hoblaja,

                             Župe i Grada Preloga
                      40 - 250 - 750                   Liber amicorum in honorem parochi Antonii Hoblaj
                         necnon Parochiae et Urbis Prelog
   1   2   3   4   5   6   7   8