Page 8 - Zupa_Prelog_monografija_2017
P. 8

V.
                   Milan ŠiMunović, Kompolje – Otočac
                   Župna zajednica u procjepu između nasljeđa i promjena
                   s posebnim osvrtom na župu u Prelogu .................................................................................... 170


                   Četvrti dio
                   PRILOZI: VIDEOZAPIS, IZABRANI ŽUPNIKOVI TEKSTOVI, ŽUPNIKOVA
                   BIBLIOGRAFIJA I ŽUPNI ARHIV


                   aloJZIJe HoBlaJ
                   Uvod u četvrti dio .......................................................................................................................... 182


                   I.
                   krunoslav novak i StJepan naranđa
                   »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga«
                   – razgovor s preč. Antunom Hoblajem (uvod u videozapis na DVD-u) ............................... 183

                   II.
                   aloJZIJe HoBlaJ (ur.)
                   Izbor tekstova župnika Antuna Hoblaja iz pisane i govorne komunikacije
                   u različitim crkveno-društvenim prigodama............................................................................. 184


                   III.
                   aloJZIJe HoBlaJ (ur.)
                   Bibliografija župnika Antuna Hoblaja ........................................................................................ 230

                   IV.
                   aloJZIJe HoBlaJ (ur.)
                   Župni arhiv u Prelogu – u postupku uređivanja ...................................................................... 235

                   Sažetak ............................................................................................................................................ 264

                   Abstract ........................................................................................................................................... 265


                   Zussammenfassung ...................................................................................................................... 266

                   Résumé ........................................................................................................................................... 267

                   POPIS PRIJATELJA U ČAST 40. OBLJETNICE
                   SVEĆENIČKOGA SLUŽENJA ANTUNA HOBLAJA U PRELOGU,
                   TE OBLJETNICÂ ŽUPE SVETOGA JAKOBA I GRADA PRELOGA
                   ELENCHUS LIBRI AMICORUM IN HONOREM PAROCHI
                   ANTONII HOBLAJ NECNON PAROCHIAE ET URBIS PRELOG .................................. 268      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13