II. ADVENTSKA NEDJELJA

09.12.2018

II. ADVENTSKA NEDJELJA – 9. 12. 2018.

       6:00 sati: Zornica – župna misa

       9:00 sati: Otok: *+čl. ob. BOGOMOLEC, FILEŠ I MIRIĆ JOSIP

         9:00 sati: Cirkovljan: *BIHAR JOSIP, +čl. ob. BIHAR; SAKAL MATIJA, JULIJA; +čl. ob. SRPAK FRANJO I JELENA

       10:30 sati: poldanjica: *BELIĆ MARIJA, ANTUN, VINKO, TOMO, ANA, VIKTORIJA; GAJSKI VIKTOR, ĐURO I DRAGO; *KONTREC IVAN I VALERIJA, fra MILJENKO I +čl. ob. HOLZLEITNER;     *KOVAČIĆ MARIJA, +čl. ob. ŠTRLEK; +čl. ob. ČURIN, MAČEK I NUREDINI

      17:00 sati: Dom kulture: koncert Pjevačkog zbora Grada Preloga u prigodi 5. godišnjice djelovanja


10. ponedjeljak     6:00 sati: *BETI JOSIP, STJEPAN; BLAŽEKOVIĆ IVAN, AGNEZA; KRIŠTOFIĆ MAKS I TEREZA;                               *HAJDINJAK FRANJO I MIRJANA

                                8:00 sati: Cirkovljan: sveta misa; *MIHALJAC STJEPAN; poslije svete mise: ispovijed                                     bolesnih i starijih po kućama

                            16:00 sati: Ispovijed u Kotoribi

                               18:30 sati: *FRANJO TUĐMAN, prvi hrvatski predsjednik o 19. godišnjici smrti


11. utorak                6:00 sati: *ŠVENDA TEREZIJA, FRANJO, MARIJA, TOMO I +čl. ob. SINKOVIĆ; *NA ČAST SV. ANTI

                            8:30 sati: Prelog: ispovijed starijih i bolesnih po kućama                       

                            16:00 sati: Ispovijed u Maloj Subotici

                            19:00 sati: Pastoralni centar „Bl. Alojzije Stepinac“: Biblijska večer u došašću


12. srijeda           6:00 sati: *PINTARIĆ FRANJO, TEREZIJA, STJEPAN I JULIJANA; *MLINAREC TOMO;

                                                          +čl. ob. GRAŠ, +čl. ob. MLINAREC; +čl. ob. NOVAK

                              10:00 sati: Ispovijed u Otoku i u Domu Gorupić 

                           16:00 sati: Ispovijed u Podturnu 


13. četvrtak         Sv. Lucija, djevica i mučenica; spomendan

                           6:00 sati: *ČONKAŠ ANA, JOSIP, SLAVKO, JOSIP; NOVAK JOSIP, KATARINA I BURIĆ JULIJANA;  *POSAVEC STJEPAN; +čl. ob. SLAVIČEK JAKOBA

                             10:00 sati i 16:00 sati: Ispovijed u Svetoj Mariji


14. petak              Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj; spomendan

                                 6:00 sati: *JAGARINEC IVAN I +čl. ob. JAGARINEC; *REŠETAR MARIJA, ANTUN, ANA; +čl. ob. MOŽEK

                          10:00 sati i 16:00 sati: Ispovijed u Sv. Jurju u Trnju


15. subota              6:00 sati:*POSAVEC DRAGUTIN (S. Mlinarića); *KOLAR FRANJO; KOVAČIĆ FRANJO I MARIJA

                              16:00 sati: Ispovijed u Dekanovcu

                              17:45 sati: paljenje 3. adventske svijeće

                              18:00 sati: sveta misa: *MADŽAREVIĆ PETAR


III. ADVENTSKA NEDJELJA – 16. 12. 2018.

NEDJELJA CARITASA

       6:00 sati: Zornica – župna misa

       9:00 sati: Otok: *ŠESTAN LJUBO; ROJKO ĐURO, CECILIJA, DRAGUTIN; BETI FRANJO, FRANCISKA;                            KURPEZ MARIJA I DARKO

         9:00 sati: Cirkovljan: *GAŠPARIĆ CECILIJA I FRANJO (III.)

       10:30 sati: poldanjica: *BELIĆ FRANJO, KATARINA, IVAN; +čl. ob. BELIĆ; IVKOVIĆ ELIZABETA I ĐURO;

                                          *STRNAD JOSIP I DRAGUTIN


TISAK: GK, MAK, GSiM, Veritas, Listić sv. Jakoba; u sakristiji možete nabaviti kalendare za sljedeću godinu.

      - danas poslije svete mise: akcija Caritasa: prodaja blagoslovljene pšenice. Sljedeća nedjelja je nedjelja Caritasa;  na izlazu iz crkve uzmite Caritasovu kuvertu pa prema želji i mogućnostima stavite u nju svoj dar za najpotrebnije.

      - ne zaboravimo nagraditi trud i ljubav naših crkvenih službenika.

      - nakane svetih misa za sljedeću godinu napišite i predajte u sakristiji ili stavite u sandučić za poštu.

      - susret ministranata: u subotu u 10:00 sati; susret mladih: u subotu u 19:00 sati.

        ŽUPNAKATEHEZA: Krizmanici: srijeda: 14:45 sati – SVI!

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat