II. ADVENTSKA NEDJELJA

08.12.2019

II. ADVENTSKA NEDJELJA – 8. 12. 2019.

               6:00 sati: Zornica; rana župna misa

                6:00 sati: Zornica u Cirkovljanu: *MIKEC LEONARD, MARIJA, ALEKSANDAR, TEREZIJA I CECILIJA

               9:00 sati: Otok: *KOČIŠ VALENT, MAGDALENA, EVA, JOSIP, ANTUN, +čl. ob. KOŠAK

               10:30 sati: poldanjica: *KOVAČIĆ MARIJA, +čl. ob. ŠTRLEK, ČURIN, MAČEK I NUREDINI; *MIŠIĆ IVAN;                                           JAGARINEC IVAN; +čl. ob. JAGARINEC TOMO, AGATA, STJEPAN I PETAR;                                     

               17:00 sati: Cirkovljan: +FRANJO TUĐMAN, prvi hrvatski predsjednik


9. ponedjeljak          Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije, svetkovina

                                6:00 sati: *MLINARIĆ MAGDALENA, TOMO, TEREZIJA I JOSIP

                                8:00 sati: Cirkovljan: *NAJMAN JOSIP, +čl. ob. NAJMAN ALOJZA, +čl. ob. REŽEK LOVRE

                             16:00 sati: sveta ispovijed u Goričanu


10. utorak               6:00 sati: *BETI JOSIP, STJEPAN, BLAŽEKOVIĆ IVAN, AGNEZA; KRIŠTOFIĆ MAKS I TEREZIJA;                               *HAJDINJAK MIRJANA I FRANJO

                              16:00 sati: sveta ispovijed u Kotoribi

                              19:00 sati: Biblijska večer u došašću – Pastoralni centar „Bl. Alojzije Stepinac“ 


11. srijeda              6:00 sati: *ŠVENDA TOMO, MARIJA ,TEREZIJA, FRANJO I +čl. ob. SINKOVIĆ;

                                           *MARĐETKO NIKOLA, AGATA I KATICA

                              16:00 sati: sveta ispovijed u Maloj Subotici


12. četvrtak            6:00 sati: *STRNAD JOSIP, DRAGUTIN; BLAŽEKOVIĆ STJEPAN I MARIJA; NEĐERAL                                               FRANJO I EVA; *PINTARIĆ FRANJO, TEREZIJA, JULIJANA, STJEPAN;

                                              OTO STJEPAN, MARIJA I DRAGO

                               10:00 sati: ispovijed starijih i bolesnih u Otoku i u Domu “Gorupić”

                               16:00 sati: sveta ispovijed u Podturnu


13. petak                  Sv. Lucija, djevica i mučenica, spomendan

                               6:00 sati: *BLAŽINČIĆ ROKO, KLARA, ANTUN I ALOJZ; *MLINAREC TOMO I ELIZABETA (II.)

                                8:00 sati: Cirkovljan - sveta misa: *RUŽMAN FLORIJAN, +čl. ob. KEMEC I KUSTIĆ; poslije                                      svete mise: ispovijed za starije i bolesne po kućama u Cirkovljanu

                               10:00 i 16:00 sati: sveta ispovijed u Svetoj Mariji


14. subota              6:00 sati: *POSAVEC STJEPAN I SLAVIČEK JAKOB; *REŠETAR MARIJA, ANTUN, ANA; MOŽEK                                JOSIP, AMALIJA I ANTUN

                          16:00 sati: sveta ispovijed u Svetom Jurju u Trnju               

                           17:45 sati: paljenje III. adventske svijeće; 18:00 sati: sveta misa: *ALEN TODIĆ (III.)


III. ADVENTSKA NEDJELJA – 15. 12. 2019. - NEDJELJA CARITASA

               6:00 sati: Zornica; rana župna misa

                9:00 sati: Cirkovljan: *BEDENICKI STJEPAN (III.), IVAN I ANA

               9:00 sati: Otok: *BETI KARLO, +čl. ob. BETI; GRABANT TOMO, KATARINA, VERICA, JOSIP, JELENA;                             STRNAD MIRKO I REGINA

               10:30 sati: poldanjica: *KOLAR FRANJO, +čl. ob. KOLAR, KOVAČIĆ FRANJO I MARIJA

               15:00 sati: Dom za starije i nemoćne osobe „Mesmar“: sveta ispovijed i sveta misa


     TISAK: Glas koncila, MAK, Glasnik SiM, Veritas, Radosna vijest, Listić sv. Jakoba

   - danas poslije svete mise: akcija župnog Caritasa: prodaja blagoslovljene pšenice.

   - u sakristiji možete nabaviti kalendare za sljedeću godinu.

   - u četvrtak prijepodne: ispovijed starijih i bolesnih u Otoku ; u petak prijepodne – u Cirkovljanu, prijavite ih!

   - u četvrtak, 19. 12. – ispovijed starijih i bolesnih po kućama u Prelogu; prijavite ih!

    - ne zaboravimo nagraditi trud i ljubav naših crkvenih službenika: zvonara – sakristana; orguljaša i voditeljica crkv. zborova

    - nakane svetih misa za sljedeću godinu napišite i predajte u sakristiji ili stavite u sandučić za poštu.

    - susret ministranata: u subotu u 10:00 sati; susret mladih: doći na paljenje III. adventske svijeće u subotu u  17:45        sati, svetu misu i poslije na druženje!

      ŽUPNA KATEHEZA: Krizmanici: u srijedu u 14:45 sati: SVI!             

    - sljedeće nedjelje 15.12. u 17:00 sati u Domu kulture Pjevački zbor Grada Preloga održat će concert “Ususret Božiću”.

     - OZIV: Dejan Vuk i Jelena Rajf 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat