II. NEDJELJA KROZ GODINU

20.01.2019

II. NEDJELJA KROZ GODINU  - 20. 01. 2019.

                        7:00 sati Rana župa misa

                        9:00 sati  Cirkovljan; Sveti Fabijan i Sebastijan (suzaštitnici): *LEGIŠA IVAN;

                                *HIŽMAN STJEPAN, KATARINA, LUKA I AGNEZA; JANUŠIĆ KATARINA I STJEPAN

                        10:30 sati:  poldanjica: *VUK AGNA I PAVAO; *ŠKODA IVAN (III.); FRANJO, MARIJA                                        I SANJA; *JANUŠIĆ STJEPAN I KATARINA (III.); *LUKAČIĆ IVAN,                                        MARGARETA; BLAŽINČIĆ MATIJA, IVAN, VINKO I CECILIJA                    

21. ponedjeljak   7:00 sati: *HORVAT STJEPAN, PAVAO, AGNEZA; +čl. ob. BIHAR;

                                                *BLAŽINČIĆ MARIJA (II.) I JOSIP

22. utorak             7:00 sati: *VILUS IVO; *BETI JOSIP              

23. srijeda            7:00 sati: *+čl. ob. KOSIR I SINKOVIĆ

24. četvrtak           7:00 sati: *MIHAC IVAN

25. petak               7:00 sati: *STANČIĆ ĐURO, ANA I NAJMAN ANTUN; *ŠAFRANIĆ JOSIP,                                            FRANCISKA; KOLAREK ANTUN I MARIJA

                               18:00 sati: *RADIKOVIĆ DRAGUTIN, ANA, SNJEŽANA; GLAVAK MILICA I                                           DANIJEL; *RUŽMAN ŠTEFICA (III.), KAROL I MARIJA;                                                                 Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed.

26. subota             7:00 sati:  *TOMAŠIĆ STJEPAN, JELENA; +čl. ob. TOMAŠIĆ, KRUŠELJ I SETNIK;                                  *PAVČEC MARIJA I ANTUN

III. NEDJELJA KROZ GODINU  - 27. 01. 2019.

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *BERMANEC IVAN I MARIJA

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *HORVAT ANDRIJA, TOTA FRANJO; KOLARIĆ DAMIR, STJEPAN                                                    I HRG IVAN

                        10:30 sati: poldanjica: *JELAČIĆ FRANJO; *KUTNJAK ANA I +čl. ob. KUTNJAK  

           

            TISAK: Glas koncila, Kana, Listić sv. Jakoba

           - tijekom ovog tjedna, od 22. – 24. 01. održava se „Teološko pastoralni tjedan“ u Zagrebu.

         - susret ministranata: u subotu u 10:00 sati.

          ŽUPNAKATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati.      

                                                                        Grupa II: subota u 9:00 sati.           

                                            Krizmanici: 8.a i 8.b razred: u srijedu u 15:00 sati.  

                                                                    8.c. i 8.d. razred: u srijedu u 16:00 sati. 

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat