II. NEDJELJA PO BOŽIĆU

05.01.2020

II. NEDJELJA PO BOŽIĆU – 5. 1. 2020.

7:00 sati: Rana župnamisa

                9:00 sati: Otok: *KOČIŠ VALENT I ELIZABETA; MALEK IVAN I KLARA

                9:00 sati: Cirkovljan: *Zahvalnica za 45 god. braka; * +čl.ob. REŽEK i HRKAČ

                10:30 sati: poldanjica: *BELIĆ ANTUN, ELIZABETA, VINKO, STJEPAN i MARIO;

                                                       *FILEŠ LOVRO i MARGARETA; *ZVONAREK ANTUN

        *č.s. KERUBINA-ELIZABETA ŠTEFAN, +čl.ob. ŠTEFAN


BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA – 6. 1. 2020.

        7:00 sati: Rana župna misa

        9:00 sati: Cirkovljan: *PINTAČ JOSIP I SOFIJA; POSAVEC STJEPAN I LJUBICA; JANOVSKI    STJEPAN I FRANCISKA

        9:00 sati: Otok: *ROJKO PAVAO, ANTONIJA; KALŠAN IVAN I KATARINA; NAJMAN STJEPAN, ANA I ĐURĐICA

        10:30 sati: poldanjica: *VILUS IVO, MARIJA, IVO; *MIKEC JOSIP I MARIJA (III.)


7. utorak          7:00 sati:*LABAŠ IVAN I AUGUST; *SV. ANTI      


8. srijeda        7:00 sati: *ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

                       8:00 sati: Cirkovljan: *ŽVORC PETAR, DOROTEJA, PETAR I PAVAO


9. četvrtak      7:00 sati: *JEĐUD IVAN, IVICA; +čl. ob. JEĐUD I TUŠKANEC; *NA NAKANU


10. petak        7:00 sati: *BELIĆ PETAR, ELIZABETA; +čl. ob. BELIĆ; *ZA DUŠE U ČISTILIŠTU


11. subota            7:00 sati: *ROĐAK SOFIJA I JOSIP (III.); *ANTOLEK ANTUN, FILIP, +čl. ob. ANTOLEK ĐURE

                            16:00 sati: *ZAHVALNICA ZA 50 GODINA BRAKA: VLADIMIR BELIĆ I KATARINA r. NAJMAN


KRŠTENJE ISUSOVO – 12. 1. 2020.

7:00 sati: Rana župnamisa

9:00 sati: Otok: *Zahvalnica za 60 GODINA BRAKA: FRANJO KOČIŠ I MARIJA r. TOPLEK;

              +čl. ob. KOČIŠ I TOPLEK

9:00 sati: Cirkovljan: *VLAH ANDRIJA I MARIJA; PINTARIĆ STJEPAN I MARIJA 

10:30 sati: svečana poldanjica: predstavljanje kandidata za Sv. Potvrdu župnoj zajednici;

*HREŠĆ ĐURO, MARIJA, IVAN, KATARINA I JELENA; *BOGOMOLEC RUDOLF, MATIJA, MAGDALENA, VAHTARIĆ IVAN, FRANCISKA, KARLO I JELENA; *ZVORNIK VLADIMIR, ČONKAŠ PAVAO, TEREZIJA, PATAFTA STJEPAN I DOROTEJA


    TISAK: Glas Koncila, Ljudima prijatelj, MAK, Listić sv. Jakoba

     - pretplata za katolički tisak: predajte do nedjelje.

     - nakane za svete mise napišite i predajte do nedjelje.

     - u srijedu ćemo ukloniti borove i pospremiti štalicu, molimo za pomoć od 9:00 sati…

       ŽUPNA KATEHEZA:

       Krizmanici: srijeda u 14:45 sati: SVI! – priprema za nedjeljnu svetu misu i predstavljanje krizmanika župnoj zajednici.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat