III. NEDJELJA KROZ GODINU

27.01.2019

III. NEDJELJA KROZ GODINU  - 27. 01. 2019.

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *BERMANEC IVAN I MARIJA

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *HORVAT ANDRIJA, TOTA FRANJO; KOLARIĆ DAMIR, STJEPAN                                            I HRG IVAN

                        10:30 sati: poldanjica: *JELAČIĆ FRANJO; *KUTNJAK ANA I +čl. ob. KUTNJAK           

28. ponedjeljak      Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj, spomendan

                               7:00 sati: *MARCINJAŠ TEREZIJA, ANTUN I +čl. ob. ŠAJN;

                                                *MLINARIĆ STJEPAN, JOSIP; +čl. ob. MLINARIĆ, KOŠAK I MIKEC

29. utorak               7:00 sati: *TOPLEK JOSIP, MARIJA I +čl. ob. TOPLEK;

                                                *SINKOVIĆ TOMO I KATARINA

30. srijeda              7:00 sati: *NOVAK ANTUN, JELENA, FRANJO I KATARINA;

                                                *RUŽMAN ANTUN I ŠPOLJAR ANA

31. četvrtak            Sv. Ivan Bosco, prezbiter; spomendan

                               7:00 sati: *+čl. ob. LILEK IVANA I ŠTEFANIJE; *VUK ZORAN, BERMANEC PERO,                                      MALEK ANTUN

                               18:00 sati: *MARTINEC JOSIP; *+čl. ob. OTO STJEPANA I MARIJE; *SAČER JOSIP (II.)

                               Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje. 

1. petak                  7:00 sati: *VUJIĆ ANA; *NA ČAST KRVI KRISTOVOJ I ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

Prvi petak             18:00 sati: *+čl. ob. PONGRAC JOSIP, SLAVA I ZDRAVKO                          

                                  Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije mise: priprema za sakramente

2. subota               Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica, blagdan

                              7:00 sati: *ZAHVALNICA ZA OZDRAVLJENJE

                               9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. BERMANEC VINKO I FRANCISKA  

                               16:00 sati: krštenje: Luka Oto Naranđa

                               18:00 sati: sveta misa; blagoslov svijeća i procesija; *NA NAKANU

IV. NEDJELJA KROZ GODINU  - 3. 2. 2019.

Sv. Blaž – blagoslov grla

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *+čl. ob. BALENT I BOŽEK

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *SAČER ZLATKO I MILICA

                        10:30 sati: poldanjica: *ŠUPLIKA BLAŽ I MARIJA; *OTO DRAGUTIN, STJEPAN I MARIJA;                                              +čl. ob. OTO; *PETKOVIĆ FRANJO, +čl. ob. PETKOVIĆ I MLINAREC;                                        *PETKOVIĆ ANA, FRANJO I KATARINA

            TISAK: Glas koncila, Listić sv. Jakoba, 

            - ovaj petak je prvi petak u mjesecu: prilika za ispovijed svaki dan prije svete mise.

         - susret mladih: u subotu u 19:00 sati.

          ŽUPNAKATEHEZA:

         Prvopričesnici: GrupaI: četvrtak u 16:00 sati.         

                                   GrupaII: neka dođu u Cirkovljan

                                   u subotu u 9:00 sati na sv. misu.                                 

         Krizmanici: 8.a i 8.b razred: u srijedu u 15:00 sati.    

                             8.c i 8.d razred: u srijedu u 16:00 sati.     

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat