III. VAZMENA NEDJELJA

15.04.2018

III. VAZMENA NEDJELJA – 15. 4. 2018.

          7:00 sati: Rana župna misa

          9:00 sati: Cirkovljan: *SAČIĆ BRANKA, STANISLAVA; +čl. ob. HORVAT I JANUŠIĆ   

          10:30 sati: Poldanjica: *MALEK FRANJO, VIKTORIJA I ANA; +čl. ob. PINTARIĆ ANTUNA; *+čl. ob. ŠESTAN I JAMBROVIĆ; *LEVČUK PETAR, VASILJ, MARIJA;BELOKUROV MIHAIL I IRINA; HORVAT NIKOLA; +čl. ob. HORVAT FRANJE;  BELIĆ ANTUN I ELIZABETA


16. ponedjeljak      7:00 sati *NOVAK JOSIP, KATARINA I KANIŽAJ VINKO; *PONGRAC KATARINA, IVAN, ALOJZ I MARIJA; *SOBOČANEC ANDRIJA I MARIJA

                          18:00 sati: Cirkovljan: *NAJMAN BOLTO I KATARINA (preč. Stjepan Najman)


17. utorak         7:00 sati *PETKOVIĆ FRANCISKA I IVAN (II.); *PANIĆ IVAN, VALERIJA; +čl. ob. STRNAD JOSIP I DRAGUTIN                     


18. srijeda        7:00 sati *SETNIK LOVRO, MARIJA; +čl. ob. KOČIŠ JOSIP I MARGARETA; *ANTOLEK ĐURO I +čl. ob. ANTOLEK (S. Radića)


19. četvrtak      7:00 sati *MIKULČIĆ LJILJANA

                         8:00 sati: Cirkovljan: *HIŽMAN FLORIJAN I KATARINA

                         18:00 sati: *ŽEŽELJ MARIJA; PATAFTA MARIJA I VALENT

                         Poslije sv. mise – euharistijsko klanjanje: molitva za naše krizmanike


20. petak          7:00 sati *PIANEC IGNAC, MARIJA, MATIJA I STJEPAN

                           8:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. HLIŠĆ JOSIPA, LÖFFEL RAINA, KALŠAN JAKOB,  KATARINA; +čl. ob. HLIŠĆ IVANA I BARBARE

                            18:00 sati: Ispovijed krizmanika, njihovih roditelja i kumova   


21. subota        7:00 sati *+čl. ob. HRŽIĆ MATIJE I KATARINE

                        17:00 sati: slavlje Sv. Potvrde u našoj župi; djelitelj: mons. Antun Perčić, generalni                           vikar Varaždinske biskupije


IV. VAZMENA NEDJELJA – 22. 4. 2018.

NEDJELJA DOBROG PASTIRA

          7:00 sati: Rana župna misa

          9:00 sati: Cirkovljan: *MIHALJAC STJEPAN   

          9:00 sati: Otok: *BETI KARLO

          10:30 sati: Poldanjica: *HLADNIK STJEPAN, ROZALIJA, FRANJO I VIKTOR; *ŽIVOLIĆ IVAN,  FRANJO; KLJAJIĆ JAKOV; SAČER IVAN I JULIJANA; *JEĐUT ZDRAVKO, ĐURO; MIKEC ANA I IGNAC


         TISAK: GK, Ljudima prijatelj, Radosna vijest, Listić sv. Jakoba

       

         ŽUPNA KATEHEZA:

         Krizmanici: srijeda, 15:30 sati; SVI!      Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak,16:00 sati                                                               Grupa II: subota, 9:00 sati

     

         OZIV: Ivan Vidović – Mateja Kovač; Damir Režek – Lucija Božić

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat