III. VAZMENA NEDJELJA

05.05.2019

III. VAZMENA NEDJELJA – 05.05.2019.

7:00 sati: Rana župna misa

 9:00 sati: Otok: *+čl. ob. KOČIŠ, TOPLEK I KOŠAK ĐURO

9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. VLAH STJEPANA I +čl. ob. BARANAŠIĆ;

                                  *PIGAC GABRIJEL, KATARINA I ROGINA MILKA

10:30 sati: poldanjica: *HABUŠ ANTUN I ELIZABETA; *ZVONAREK ANTUN; ŽEŽELJ ALEKSA I                                                 BARBARA; *HOZJAK FRANJO (II.)

17:00 sati: Sveti Juraj u Trnju – župna crkva: Koncert zborova: „Marijini obroci“    


 6. ponedjeljak       7:00 sati: *BELIĆ IGNAC I REGINA          

                             18:00 sati: *FILIPIĆ DARINKA I JOSIP (II.); *PAVČEC DEJAN, ERNEST,

                                              +čl. ob. VURUŠIĆ I KOLENKO DRAGICA


7. utorak             7:00 sati: *TIŠLJARIĆ JADRANKA, MARIJA I KARLO; *ŽEŽELJ IRENA I ŠOŠTARIĆ FRANJO             

                           18:00 sati: *BOŽEK PETAR, DRAŽEN, JOSIP, DRAGUTIN, GARIĆ FRANJO;

                                          *GLAVAK VLADIMIR (II.), MILICA I DANIJEL


8. srijeda              Majka Božja posrednica svih milosti (Kapelica Jug III)

                             7:00 sati: *MIŠIĆ STJEPAN, MARGARETA, STJEPAN, EUGEN, FRANJO I MARIJA          

                            18:00 sati: *HORVAT MARGARETA, VINKO; PETKOVIĆ JELENA I EMIL      


9. četvrtak            7:00 sati: *FULIR JELENA I +čl. ob. FULIR I HLIŠĆ

                             18:00 sati: *GLAVINA STJEPAN, AGNEZA; POSAVEC FRANJO, FRANCISKA, ALOJZ;                                         ČONKAŠ DRAGUTIN I ANTUN

                             Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje


10. petak                7:00 sati: *SINKOVIĆ IVAN, EMILIJA, FRANJO, TEREZIJA; HATLAK ALEKSA I ŠTEFANIJA

                            18:00 sati: *+čl. ob. KUZMA MARTON, MIKLOŠ, MARIJA; ŽIGOLIĆ REMUŠ

                             Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije sv. mise: priprema za sakramente


11. subota               7:00 sati: *NAJMAN ANTUN; *VLAH STJEPAN; *BERMANEC STJEPAN, BISERKA;

                                             +čl. ob. BERMANEC I VIDOVIĆ; *MALEK ANTUN, VUK ZORAN; ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

                            16:00 sati: krštenje: Lobel Novak; Dunja Sobočanec

                             18:00 sati: sveta misa i krštenje: Ella Oto    


IV. VAZMENA NEDJELJA – 12.05.2019. NEDJELJA DOBROG PASTIRA – „MAJČIN DAN“

7:00 sati: Rana župna misa                   

 9:00 sati: Cirkovljan: *VADLJA CECILIJA

                 Prije svete mise, povodom Majčinog dana, vjerska skupina „Vrapčići“ održat će kratki program.

10:30 sati: poldanjica: *GRUBEŠIĆ VLADO

15:00 sati: Jug III – Kapelica: Proštenje – Blažena Djevica Marija – Posrednica svih milosti


             TISAK: Glas koncila, MAK, Glasnik SiM, Listić sv. Jakoba

        - danas je u Kotoribi proštenje „Križevo“ i krizma.

        - u ponedjeljak, 06.05. u 20:00 sati u Crkvi Sv. Antuna Padovanskog, Čakovec – jug, održat će se                humanitarni koncert „Marijini obroci“.

        - u subotu je krizma u Draškovcu, a u nedjelju u Svetoj Mariji.

        - svaki dan u 18:00 sati bit će svibanjska pobožnost pa sveta misa.

        - tradicionalni susret dječjih zborova „Zlatna harfa“ održat će se u subotu 18. svibnja u Župi sv. Nikole biskupa u Čakovcu. Probe „Ribara sv. Jakoba“ su utorkom u 16:00 sati! 

          OZIV: Igor Slivar i Laura Varga

          ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: u četvrtak u 16:00 sati; Grupa II: u subotu u 9:00 sati.

                                         Prvopričesnici su pozvani barem jedan dan u tjednu sudjelovati                                                            na svibanjskoj pobožnosti i večernjoj svetoj misi.

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat