KRŠTENJE ISUSOVO - 13. 01. 2019.

13.01.2019

7:00 sati: Rana Župa Misa

9:00 sati:  Cirkovljan: BARILA IVAN (III.)

10:30 sati: svečana poldanjica; PREDSTAVLJANJE KANDIDATA ZA SVETU POTVRDU ŽUPNOJ ZAJEDNICI;

 *HREŠĆ ĐURO, MARIJA, JELENA, KATARINA i IVAN,

 *Zahvalnica za 40 g. braka Josipa Kos i Cecilije r. Belić;  *Zahvalnica za 70 g. života


14. ponedjeljak   7:00 sati: *MUŽANIĆ MARIJA, DANICA, TOMO; RIBIĆ FRANJO, KATICA,  MIROSLAV; *ZVORNIK ĐURO I VLADIMIR


15. utorak             7:00 sati: *+čl. ob. PAVIĆ MARIJA, ANTE I PAŠKAL; MALEK MARIJA, IVAN I                                    FRANJO; *GRABANT IVAN, ŽIVOLIĆ IVAN I AGNEZA 


16. srijeda            7:00 sati: *HORVAT BOŽIDAR; *VILUS IVO I MARIJA, IVO (II.);

                                                *GLAVINA TOMO; +čl. ob. GLAVINA I HRKAČ  


17. četvrtak           7:00 sati: *ZVONAREK ANTUN; *MARIJANOVIĆ CVIJETA

                               18:00 sati: *ZVONAREK FRANCISKA I FRANJO (II.)


18. petak               7:00 sati: *MIKEC TOMO, MAGDALENA, MARGITA; REŽEK IVAN, MARIJA,                                       VIKTOR; PRVINŠEK FRANC I GENOVEVA

                               18:00 sati: *KELENC ANA I REIF ANTUN; *VIHER LOVRO, EVA; ZVONAREK                                      PAVAO, KATARINA; PINTARIĆ JELENA, STANA ANA RADAČIĆ

                              Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed.


19. subota             7:00 sati:  *KOŠAK JOSIP, FRANJO I KLARA; *BLAŽEKOVIĆ AGNA, IVAN TEREZIJA, PAVAO I JOSIP

                               18:00 sati: *+čl. ob. POSAVEC ĐURE I SALADI TOME I ZLATE


II. NEDJELJA KROZ GODINU  - 20. 01. 2019.

7:00 sati Rana Župa Misa

9:00 sati  Cirkovljan; Sveti Fabijan i Sebastijan (suzaštitnici): *LEGIŠA IVAN;

 *HIŽMAN STJEPAN, KATARINA, LUKA I AGNEZA; JANUŠIĆ KATARINA I STJEPAN

10:30 sati svečana poldanjica: *VUK AGNA I PAVAO; *ŠKODA IVAN (III.); FRANJO, MARIJA I SANJA; *JANUŠIĆ STJEPAN I KATARINA (III.); *LUKAČIĆ IVAN,  MARGARETA; BLAŽINČIĆ MATIJA, IVAN, VINKO I CECILIJA       


            TISAK: Glas koncila, Listić sv. Jakoba,

           - u petak, 18. siječnja, počinje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana…

         - susret mladih: u subotu u 19:00 sati.

         ŽUPNAKATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati.      

                                                                      Grupa II: subota u 9:00 sati.           

                                            Krizmanici: 8.a i 8.b razred: u srijedu u 15:00 sati.  

                                                                    8.c. i 8.d. razred: u srijedu u 16:00 sati. 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat