Nedjelja Svete Obitelji

29.12.2019

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA – 29. 12. 2019.

          7:00 sati: Rana župna misa

          9:00 sati: Otok: FILEŠ JOSIP, VALENT, JELENA, MARTIN, MARIJA i MIRIĆ JOSIP

            9:00 sati: Cirkovljan: *ZAHVALNICA ZA 40 GODINA BRAKA OB. SETNIK ANTUNA i MARIJE,

         +čl. ob. SETNIK, BAŠNEC, HRANJEC I LISJAK

          10:30 sati: poldanjica: *ZAHVALNICA;  *TODIĆ ALEN;

         *ŠKODA MAIRJA, FRANJO, SANJA i IVAN

          17:00 sati: Božićni koncert zborova u župnoj crkvi  sv. Jakoba


 

30. ponedjeljak         07:00 sati*ERENT MATIJA I ANTONIJA; * MLINAREC ERŽIKA i TOMO (III.);   

                                                        *Na nakanu


 

31. utorak                07:00 sati *STJEPAN i ŠTEFANIJA REŽEK (III.)

                                                *TEREZIJA i STJEPAN MIRIĆ (III.)

                               17:00 sati Zahvalnica;  za sve pokojne župljane– Tebe Boga hvalimo – Statistika župe


 

01.01.2020. NOVA GODINA

SVETA MARIJA BOGORODICA

7:00 sati: Rana župnamisa

                                9:00 sati: Otok: +čl.ob. MEDVED i KUTNJAK

                                 9:00 sati: Cirkovljan: *Na nakanu

                                10:30 sati: poldanjica:  *ZLATKO FILIPIĆ


 

02.01. četvrtak         07:00 sati *JOSIP SINKOVIĆ; * KIŠ STJEPAN, +čl.ob. KIŠ ĐURO i REGINA

                                *+čl.ob. NOVAK JURAJ I ŠTEFANIJA; +čl.ob. MATI IGNAC i MARIJA; FLETEN DRAGO


 

03.01. petak            07:00 sati  *BEGNJAČ JOSIP, VERA; MIKEC BOLTO FRANCISKA, IGNAC; VUJIĆ 

PRVI PETAK                              ANA i OTO DRAGUTIN, MALEK KATARINA, IVAN i KOVAČIĆ MARIJA

                                               *Na čast Krvi Kristovoj za duše u čistilištu

                               18:00 sati  *GOLOMBOŠ IVAN


 

04.01. subota          07:00 sati  *BELIĆ CECILIJA i ĐURO, +čl.ob. POLJAK; *MARTINEC ALOJZIJE;

                                                * PRIVINŠEK FRANJO i VERA

                               08:00 sati  Cirkovljan; Zahvalnica za 55 god. braka obitelji Režek Đuro i Štefanija


 

II. NEDJELJA PO BOŽIĆU – 05.01.2020.

7:00 sati: Rana župna misa

              9:00 sati: Cirkovljan:      *Zahvalnica za 45 god. Braka; * +čl.ob. REŽEK i HRKAČ

          10:30 sati: poldanjica:  *BELIĆ ANTUN, ELIZABETA, VINKO, STJEPAN i MARIO;

                                              *FILEŠ LOVRO i MARGARETA; *ZVONAREK ANTUN

                                               *č.s. KERUBINA-ELIZABETA ŠTEFAN, +čl.ob. ŠTEFAN                                        

 

   TISAK: Glas koncila, Listić sv. Jakoba;

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat