V. NEDJELJA KROZ GODINU

10.02.2019

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *+čl. ob. GRABANT, ŠESTAN I PONGRAČIĆ

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *+čl. ob. KEMEC, GLAVINA I TOMA

                  10:30 sati: poldanjica: *NA ČAST BL. ALOJZIJU KARDINALU STEPINCU; *NAJMAN JOSIP; JELENA,                                     AUGUST, IVAN, ANTUN; VUČIČEVIĆ MILJENKO; +čl. ob. PURGAR; *BLAŽINČIĆ ANTUN,                                          ROK, KLARA, ALOJZ I ŠKODA JOSIP I MARIJA; *PETRIĆ JULIJANA I IVAN

11. ponedjeljak     Majka Božja Lurdska – Dan bolesnika

                             7:00 sati: *NA ČAST GOSPI LURDSKOJ

                             17:30 sati: meditacija - molitva; prilika za sv. ispovijed

                             18:00 sati: *NA ČAST GOSPI LURDSKOJ; procesija po crkvi; ponesite svijeće.

12. utorak             7:00 sati: *KALŠAN PAVAO, JELENA, JOSIP, IVAN I NADA; PREMUŠ JELENA, BLAŽ;                              ŽEGARAC MIRKO I ANICA; *+čl. ob. BELIĆ (Glavna ulica)

13. srijeda            7:00 sati: *+čl. ob. HORVAT JOSIP I ROZALIJA (S. Radića);

                             8:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. NEGOVEC FRANJE; PANDUR JOSIP I SABOL IVANKA

14. četvrtak         Sv. Valentin

                            7:00 sati: *RUŽIĆ KATARINA, IVAN; +čl. ob. KOŽNJAK; *GLAVINA VALENT I KATARINA

                            18:00 sati: *IVAN PRISTOŠEK (II.)

                            Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje.       

15. petak         7:00 sati: *+čl. ob. VIŠNJIĆ, FLETEN I FILIPIĆ; *POSAVEC ŠTEFANIJA I +čl. ob. MARTINEC

                          18:00 sati: zajednička: *+čl. ob. PINTARIĆ STJEPANA; +čl. ob. BLAŽEKA; *GLAVINA ALEKSANDAR            

                        Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed, poslije sv. mise: priprema za sakramente

16. subota         7:00 sati: *GUDLIN FLORIJAN; *NAJMAN ALOJZ, KLARA; +čl. ob. NAJMAN;

                         17:00 sati: krštenje: Božidar Vugrinčić           

                         18:00 sati: *ZAHVALNICA ZA 50 GODINA BRAKA: TOMO KALŠAN I MARIJA r. ROJKO;                               +čl. ob. KALŠAN I ROJKO

VI. NEDJELJA KROZ GODINU  - 17. 2. 2019.

 

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *NA NAKANU

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *NAJMAN ANTUN, ELIZABETA, STJEPAN, ŠIMUN, MARIJA;

                                                BUNJAC AGNEZA I SIMEON

                   10:30 sati: poldanjica: *+čl. ob. KOVAČIĆ MARIJA; ŠTRLEK, ČURIN; MAČEK I NUREDINI;

                                                                         *HOZJAK MARIJA I DRAGUTIN; ORLIĆ MATO I MARIJA

              TISAK: Glas koncila, Glasnik „Bl. Alojzije Stepinac“ – godišnjak postulature, Listić sv. Jakoba 

         - u ponedjeljak je Majka Božja Lurdska, Dan bolesnika. Na večernjoj svetoj misi bit će prilika za                 primanje sakramenta bolesničkog pomazanja. 

         - u četvrtak je proštenje u Donjem Kraljevcu, Valentinovo

         - u subotu u 10:00 sati: susret ministranata; u subotu u 19:00 sati: susret mladih.

           ŽUPNAKATEHEZA:

          Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati.    Krizmanici: 8.a i 8.b razred: u srijedu u 15:00 sati.   

                                  Grupa II: subota u 9:00 sati.                          8.c i 8.d razred: u srijedu u 16:00 sati.    

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat