V. VAZMENA NEDJELJA

19.05.2019

V. VAZMENA NEDJELJA – 19.05.2019.

                 7:00 sati: Rana župna misa

                  9:00 sati: Otok: *BETI PAVAO I CECILIJA r. TOPLEK                    

                  9:00 sati: Cirkovljan: *MADIĆ VALENT, MARIJA; RUS TOMO, CECILIJA I DRAGEC                                

                 10:30 sati: poldanjica: *HRŽIĆ IVAN; +čl. ob. HRŽIĆ; +čl. ob. RUŽMAN;

                                                       *MARTINČEVIĆ FRANJO, JELENA r. ŽEŽELJ

                 15:00 sati: Nagykanisza: sveta misa za pomurske Hrvate


20. ponedjeljak      Sveti Bernardin Sijenski, prezbiter

                               7:00 sati: *MATIJEVIĆ ADAM; *HORVATIĆ AGNEZA (III.) – (vlč. Domagoj Lacković)

                               18:00 sati: *HOZJAK FRANJO (III.), *MALVIĆ MATO; SAČER JOSIP, VINKO, ROZALIJA I                                           JOSIP; *IGREC MARIJA,  JOSIP, IVAN; +čl. ob. ŠVENDA;

                                             *HOZJAK ALOJZ, JOSIP, +čl. ob. HOZJAK I GUDLIN;


21. utorak             7:00 sati:  *ZAHVALNICA MILOSRDNOM ISUSU I MAJCI BOŽJOJ                            

                             8:00 sati: Cirkovljan: *ŽVORC PAVEL, PETAR, DOROTEJA I PETAR

                            18:00 sati: *PAVČEC FRANJO, JELENA, BALABAN FRANJO I JOLANKA


22. srijeda            Sv. Rita iz Cascie, redovnica

                             7:00 sati: *HOZJAK JELENA, LJUDEVIT, ROZALIJA; HEGEDUŠ GREGOR I KATARINA

                             18:00 sati: *TOMAŠIĆ JELENA, STJEPAN; +čl. ob. TOMAŠIĆ, KRUŠELJ I SETNIK


23. četvrtak           7:00 sati: *RUŽMAN KAROL; VIKTORIJA I HORVAT IVAN

                             18:00 sati: *NOVAK EUGEN; +čl. ob. PETKOVIĆ IVAN, MARIJA, EMIL I JELENA

                                          *BARLIAN EVICA r. BERMANEC

                              Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje


24. petak                7:00 sati: *MIŠIĆ IVAN (M. Gupca); *NAJMAN STJEPAN (III.)

                            18:00 sati: *PETKOVIĆ ANTUN I KATARINA; REPALUST LEONARD I KATARINA; *ZAHVALNICA;

                                       *PANCER ANDRIJA I MARIJA; *HUNJAK NADA (III.); *MATIJA ŽIDOV, PETAR I MAGDA;                             

                                       *ŠVENDA IVAN MARIJA I FRANJO; MLINARIĆ STJEPAN I JOSIP; *GRABANT DAVORIN

                              Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije sv. mise: priprema za sakramente


25. subota             7:00 sati: *KOS STJEPAN, TEREZIJA I STJEPAN; *+čl. ob. ZVONAREK, ŽEŽELJ I MUSTAK;           

                             17:00 sati: Cirkovljan: vjenčanje: Igor Vadas i Sanja Fileš

                             18:00 sati: krsno slavlje: Tesa Slamek i Gita Vlahek; *+KRLEŽA SLAVKO; LISJAK LIDIJA;                                        HALONJA ANTUN I KATARINA; BOŽEK KARLO I BARBARA; HOLZLEITNER MARIJA,                                             BERNARDICA I MILJENKO


VI. VAZMENA NEDJELJA – 26.05.2019.

                7:00 sati: Rana župna misa

                  9:00 sati: Cirkovljan: *FILEŠ PETAR, MARIJA, +čl. ob. MESAREK I GUNC

                 10:30 sati: poldanjica: *PINTARIĆ ALOJZIJE, +čl. ob. PINTARIĆ I MARKAČ;

                                *ZAHVALNICA MAJCI BOŽJOJ; *HOZMEC ANTUN, KAROL, +čl. ob. HOZMEC I MATIJEVIĆ;


 

             TISAK: Glas koncila, Kana, Listić sv. Jakoba

        - svaki dan u 18:00 sati bit će svibanjska pobožnost pa sveta misa.

        - u subotu je krizma u Maloj Subotici.

        - u nedjelju je krizma u Donjem Vidovcu i Donjoj Dubravi.

        - „Hod za život“: inicijativa za zaštitu nerođenog života: u Zagrebu, u subotu, 25. 05. u 10:00 sati na Zrinjevcu…

          ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: u četvrtak u 16:00 sati;   4. razred: utorak u 15:00 sati.

                                                                         Grupa II: u subotu u 9:00 sati.      5. razred: utorak u 16:00 sati.

                                                                                                                  6. razred: četvrtak u 15:00 sati.

                                                                                                                  7. razred: petak u 16:00 sati.

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat