VI. NEDJELJA KROZ GODINU

17.02.2019

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *NA NAKANU

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *NAJMAN ANTUN, ELIZABETA, STJEPAN, ŠIMUN, MARIJA;

                                                  BUNJAC AGNEZA I SIMEON

                   10:30 sati: poldanjica: *+čl. ob. KOVAČIĆ MARIJA; ŠTRLEK, ČURIN; MAČEK I NUREDINI;

                                                                            *HOZJAK MARIJA I DRAGUTIN; ORLIĆ MATO I MARIJA

18. ponedjeljak          7:00 sati:  *+čl. ob. MIKULAN, PETKOVIĆ I ŠOPAR

                                   18:00 sati: *Cirkovljan: *MALTARIĆ IVAN I MARGARETA                       

19. utorak         7:00 sati: *POTOČNIK FRANJO I MARIJA

                          18:00 sati:  *RUŽMAN MARIJA I JAKOB (Preč. Josip Ružman)

20. srijeda            7:00 sati: *BELIĆ ALOJZ, MALEK IVAN, FRANJO I MARIJA;  *NAJMAN IVAN I JULIJANA (II.)        

21. četvrtak      7:00 sati: *BELIĆ TOMO, HATLAK MELKO I ROZINA

                         18:00 sati: *SAČER JOSIP (III.);  *BLAŽINČIĆ MARIJA (III.) I JOSIP

                          Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije mise: priprema za sakramente.

22. petak     Katedra sv. Petra apostola

                             7:00 sati: *VUK STJEPAN I MARIJA;  *POSAVEC JOSIP, FRANCISKA; HRŽIĆ MATIJA I KATARINA

                    16:00 sati: Vjenčanje: Filip Sokač i Ivana Blažeka; krštenje: Gabrijel Sokač

                            18:00 sati: Zajednička:  *HORVAT FRANJO I VIKTORIJA; +čl. ob. ŠESTAN; 

                                                           *MLINARIĆ ANTUN I AMALIJA    

23. subota         Sv. Polikarp, biskup i mučenik

                              7:00 sati: *ZAHVALNICA ZA 45 GODINA BRAKA: HOZJAK VINKO I MARIJA r. DOLENEC;

                                                          +čl. ob. HOZJAK, DOLENEC I MIKEC

                          17:00 sati: krštenje: Fran i Vida Najman Hižman                      

                          18:00 sati: sveta misa i krštenje: Amadeja Habijanić i Hana Djuran

VII. NEDJELJA KROZ GODINU  - 24. 2. 2019.

 

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *FRIDL FRANC

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *HIŽMAN DRAGUTIN I ŠVENDA TEREZIJA r. FILIPIĆ; 

                                                                          *ŽVORC ĐURO, IVAN, AGNEZA I +čl. ob. BILUŠ

                  10:30 sati: poldanjica: krsno slavlje: Saša Posavec i Luka Vuk; *ŠTAMPAR ĐURO, STJEPAN;                                                            BELIĆ STJEPAN I MARIJA I +čl. ob. HATLAK;  *+čl. ob. CRNČEC FRANJO,                                                        JULIJANA, MARIJA, ANA I STJEPAN

              TISAK: Glas koncila, Kana, Listić sv. Jakoba 

         - u petak je klečanje u Dekanovcu.     

           ŽUPNAKATEHEZA:

          Prvopričesnici: u četvrtak: nema!              Krizmanici: 8.a i 8.b razred: u srijedu u 15:00 sati.   

                                     Grupa II: subota u 9:00 sati.                    8.c i 8.d razred: u srijedu u 16:00 sati.    

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat