VI. VAZMENA NEDJELJA

26.05.2019

VI. VAZMENA NEDJELJA – 26. 05. 2019.

                 7:00 sati: Rana župna misa

                  9:00 sati: Cirkovljan: *FILEŠ PETAR, MARIJA, +čl. ob. MESAREK I GUNC

                 10:30 sati: poldanjica: *PINTARIĆ ALOJZIJE, +čl. ob. PINTARIĆ I MARKAČ; *ZAHVALNICA                                               MAJCI BOŽJOJ; *HOZMEC ANTUN, KAROL, +čl. ob. HOZMEC I MATIJEVIĆ


27. ponedjeljak      6:00 sati: *BERLJAK APOLONIJA, CECILIJA, JOSIP, KATARINA I MATIJA

  Prosni dani          18:00 sati: *FILIPIĆ DARINKA (III.), JOSIP; LESINGER JOSIP I ŠTEFICA;

                                              *GRADEČAK STJEPAN


28. utorak              Godišnjica posvete varaždinske katedrale, blagdan u biskupiji

Prosni dani            6:00 sati:  *RUS TOMO, CECILIJA, HORVATIĆ FRANJO, KATARINA, STJEPAN;                                                PATAFTA JOSIP; *WESTER ANTONIA

                            18:00 sati: *SAČER IVAN (III.)


29. srijeda            6:00 sati: *BOŽEK ALOJZIJE, AMALIJA, FRANJO, +čl. ob. HOZJAK IVAN I JULIJANA                          

 Prosni dani          18:00 sati: *ŽIDOV IVAN (II.)


30. četvrtak           Uzašašće Gospodnje – Spasovo; svetkovina

                             7:00 sati: *SOKOL ALOJZ; +čl. ob. SOKOL I ĐURAN; *MIKEC MLADEN, KATARINA;                                         BALENT IVAN, JULIJANA, STJEPAN I BOŽO

                             9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. MIKEC IVAN, AGNEZA; BARBARIĆ IVAN I JANJA

                         18:00 sati: *VUKOVIĆ PETAR, GORUPIĆ JELENA I č.s. MARTA; *GLAVAK VLADIMIR (III.)                    


 31. petak                Pohođenje Blažene Djevice Marije, blagdan

                               7:00 sati: *KOLAR IVAN I TEREZIJA; BERMANEC ĐURĐICA

                            18:00 sati: *BALENT STJEPAN (II.); Završetak svibanjskih pobožnosti; „Tebe Boga hvalimo“

                            Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije sv. mise: priprema za sakramente


1. subota                7:00 sati: *PALFI MARIJA, FRANJO; +čl. ob. PALFI I HOZMEC                                        

                            18:00 sati: krsno slavlje: Elina-Marija Horvat, Franka Jakšić; *ANTOLEK FILIP (godišnjica)


VII. VAZMENA NEDJELJA – 02. 06. 2019.

                 7:00 sati: Rana župna misa

                  9:00 sati: Otok: *+čl. ob. TOPLEK IVANA; +čl. ob. FILIPIĆ IVANA; +čl. ob. KRAMAR MIRKA

                  9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. HERMAR JELENA, JOSIP I PAVAO

                 10:30 sati: poldanjica: *BETI IVAN, *BOŽEK DRAŽEN; kršenje: Donat Martinković

                19:00 sati: Koncert u Domu kulture: Duo Gubaj-Dulina       


             TISAK: Glas koncila, Listić sv. Jakoba

        - danas je slavlje Svete Potvrde u Donjem Vidovcu i Donjoj Dubravi.

        - svaki dan (od ponedjeljka do petka) u 18:00 sati bit će svibanjska pobožnost pa sveta misa.

        - u ponedjeljak, utorak i srijedu su prosni dani;prije svete mise u 6:00 sati bit će procesija, pjevat će se Litanije Svih Svetih.

        - u subotu je slavlje Svete Potvrde u Podturnu.

        - u utorak 18. lipnja: hodočašće/izlet ministranata i mladih pjevača u Sisak. Prijavite se!

         OZIV: Pavao Glavina – Iryna Oliinyk

         ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici u četvrtak u 16:00 sati.:

          SVI ZAJEDNO: u župnoj crkvi sv. Jakoba u 16:00 sati.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat