VII. NEDJELJA KROZ GODINU

24.02.2019

VII. NEDJELJA KROZ GODINU - 24. 2. 2019.

 

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *FRIDL FRANC

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *HIŽMAN DRAGUTIN I ŠVENDA TEREZIJA r. FILIPIĆ; 

                                                                          *ŽVORC ĐURO, IVAN, AGNEZA I +čl. ob. BILUŠ

                  10:30 sati: poldanjica: krsno slavlje: Saša Posavec i Luka Vuk; *ŠTAMPAR ĐURO, STJEPAN;                                                            BELIĆ STJEPAN I MARIJA I +čl. ob. HATLAK;  *+čl. ob. CRNČEC FRANJO,                                                        JULIJANA, MARIJA, ANA I STJEPAN

25. ponedjeljak         7:00 sati:  *ANA BOROVIĆ; +čl. ob. BOROVIĆ I VARGA                          

26. utorak                 7:00 sati: *BELIĆ JELA I FRANJO

27. srijeda                     7:00 sati: *NAJMAN IVAN I JELENA; +čl. ob. NAJMAN I HORVATIĆ

                                                  18:00 sati: Cirkovljan: *KRIŽAJ JELA (II.) I FRANJO          

28. četvrtak              7:00 sati: *RUŽMAN ANTUN, ANASTAZIJA; BOŽEK FRANJO I ŠTEFANIJA;                                           *POZNIĆ SLAVA I NOVAK VINKO

                                 18:00 sati: *SUŠEC VERICA; +čl. ob SUŠEC I POŽGAJ; *ZORAN KRZNARIĆ (II.)

                                   Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje

1. petak            7:00 sati: *NA ČAST KRVI KRISTOVOJ ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

Prvi petak         18:00 sati: Zajednička:  *+čl. ob. HORVAT VINKO, JELENA, PAVAO I IVAN

                         Prije svete mise: prilika za svetu ispovijed; poslije mise: priprema za sakramente                

2. subota           7:00 sati: *ŠOŠTAREC IVAN; *BIHAR IVAN, JELENA; +čl. ob. BLAGUS MIHAEL,                                       BARBARA I DRAGUTIN

                          18:00 sati: sveta misa i krštenje: Mateo Kos; *+čl. ob. BLAŽINČIĆ-TRSTENJAK I NOVAK

VIII. NEDJELJA KROZ GODINU  - 3. 3. 2019.

„FAŠNIČKA NEDJELJA“

 

                        7:00 sati: Rana župa misa

                        9:00 sati: Otok: *LASTAVEC JOSIP, IGNAC, JULIJANA; MIKEC FRANJO I TEREZIJA

                        9:00 sati:  Cirkovljan: *FLETEN JOSIP, +čl. ob. FLETEN I GRUBER; *NEGOVEC ANTUN,                                          TEREZIJA; +čl. ob. PIGAC BOLTO I MARIJA

                10:30 sati: poldanjica: *KOLAREK BOŽIDAR; *NOVAK DRAGUTIN; BOŽEK MARIJA I VINKO

              TISAK: Glas koncila, Listić sv. Jakoba 

         - u petak je prvi petak u mjesecu; svaki dan prije svete mise: prilika za sv. ispovijed.     

          - u subotu u 10:00 sati: susret ministranata; u subotu u 19:00 sati: susret mladih.

          - vlč. Hrvoje je od ponedjeljka do četvrtka na duhovnim vježbama u Opatiji.

            ŽUPNAKATEHEZA:

            Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati   Krizmanici: 8.a i 8.b razred: u srijedu u 15:00 sati.   

                                         Grupa II: subota u 9:00 sati.                            8.c i 8.d razred: u srijedu u 16:00 sati.    

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat