XIX. NEDJELJA KROZ GODINU

11.08.2019

XIX. NEDJELJA KROZ GODINU – 11. 8. 2019.

                7:00 sati: Rana župnamisa                

                8:30 sati: Cirkovljan: *MLINARIĆ JELENA, KARLO, URŠULA; TUREK MARGITA I MIHAEL

                10:00 sati: poldanjica: *MALEK IVAN I KLARA; HOZJAK FRANJO, IVAN I JULIJANA


12. ponedjeljak       7:00 sati: *MALIŠ DANICA (r. Belić) 

                               18:00 sati: Cirkovljan: *MIHALJAC STJEPAN; +čl. ob. NOVAK STJEPAN,                                                        CECILIJA, JELENA, JOSIP


13. utorak               7:00 sati: *ZAHVALNICA ZA 50 GODINA ŽIVOTA

                               18:00 sati: Cirkovljan: *JELENA I FLORIJAN GLAVINA (II.)   


14. srijeda                7:00 sati: *+čl. ob. KOLAREK STJEPAN I BOŽIDAR; *BETI STJEPAN I JOSIP;                                             *TRSTENJAK LOVRO, MARIJA, FRANJO; +čl. ob. ZADRAVEC FRANJO I MATILDA

                               18:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. NAJMAN BOLTO I KATARINA


UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE – 15. 8. 2019.

VELIKA GOSPA – SVETKOVINA

                              7:00 sati: Rana župna misa; *NA ČAST GOSPI

                              9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. BERLJAK, PUHALKOVIĆ, ŠESTAN, STRINŠĆAK,                                                            JEĐUD, KOŠAK, NOVAK I ŠKODA

                              9:00 sati: Prelog: *NA ČAST BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

                              11:00 sati: Sveta Marija – župna misa na proštenju


16. petak               Sv. Rok – proštenje u Draškovcu 

                             7:00 sati: *ČONKAŠ KARLO I CECILIJA

                             8:00 sati: Cirkovljan: *MIKEC BOLTO I ANA; FILEŠ FRANJO I JULIJANA


17. subota            7:00 sati: *JANUŠIĆ STJEPAN, KATARINA; FILIPIĆ IVAN, KATARINA I IVAN;                                                             *ŠIMUNIĆ IVAN, MARIJA I ZVONIMIR

                             16:00 sati: krštenje: Bruna Kalšan

                             16:30 sati: vjenčanje: Goran Pužaj i Nives Kosalac

                             18:00 sati: krštenje: Noa Fuš


XX. NEDJELJA KROZ GODINU – 18. 8. 2019.

                7:00 sati: Rana župnamisa                

                8:30 sati: Cirkovljan: *FLETEN JOSIP; *SLAVIČEK SAŠA I IVAN

                10:00 sati: poldanjica: *SLAVIČEK TOMO; +čl. ob. SLAVIČEK, HEGEDUŠ I ZVORNIK  VLADIMIR; *+čl. ob. SOKAČ JOSIP, ROZALIJA, KARLO, JOSIP;  PROTEGA JOSIP I MARIJA; *KOSEC KREŠIMIR


           TISAK: Glas koncila, Listić sv. Jakoba

     - u ponedjeljak, utorak i srijedu prije jutarnje svete mise molit će se trodnevnica za Veliku Gospu.

      - u četvrtak je proštenje u Svetoj Mariji, sveta misa je u 11:00 sati (trodnevnica – informacije na plakatu)

     - u petak je proštenje u Draškovcu, sveta misa je u 11:00 sati (trodnevnica – informacije na plakatu)

     - hodočasnici – pješaci idu u Svetu Mariju s Trga sv. Lovre u Cirkovljanu u 8:00 sati – 15. kolovoza 2019.

    - hodočasnici – pješaci idu u Draškovec s Trga sv. Lovre u Cirkovljanu u 9.30 sati - 16. kolovoza 2019.

     - biskupijsko hodočašće ministranata u Ludbreg: u četvrtak, 29. 8. 2019. Prijavite se!

     - prijava prvopričesnika za sljedeću vjeronaučnu godinu – podignite prijavnice za vašu djecu u  sakristiji!

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat