XVI. NEDJELJA KROZ GODINU

21.07.2019

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU – 21. 7. 2019.

“ŠKAPULARSKA NEDJELJA”

                 7:00 sati: Rana župna misa

                  8:30 sati: Otok: *SRAKA IGNAC, IVAN I MARIJA; NOVAK PAVAO, MARIJA I ROKO;                                                                                            BOŽEK JOSIP, KATARINA I ROZALIJA; ZUPAN FRANC I JELENA

                8:30 sati: Cirkovljan: *HIŽMAN FLORIJAN I KATARINA; GRUBER STJEPAN I KATARINA

                10:00 sati: poldanjica: *LESIĆ JOSIP; GLAVINA ANDRIJA I MARIJA; *BOGOMOLEC RUDOLF, MATIJA, MAGDALENA; VAHTARIĆ IVAN I FRANCISKA;  *+čl. ob. MLINAREC STJEPAN,  JELENA, JOSIP, ROZALIJA I ĐURO


22. ponedjeljak    Sveta Marija Magdalena, blagdan

                            8:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. HORVAT JOSIP, KLARA I VIDEC KATARINA

                           18:00 sati: *JANUŠIĆ JOSIP, JELA; +čl. ob. ZVORNIK ĐURE I MAGDALENE; *NAJMAN AUGUST; *MUSTAK MAGDALENA, +čl. ob. MUSTAK; ĐEBI MAGDALENA, ORŠULIĆ MANDA I JURA 


23. utorak           Sveta Brigita, redovnica, zaštitnica Europe; blagdan

                           18:00 sati: *ZVORNIK JOSIP, FRANJO, ROZALIJA, TOMO, ĐURO; FILIPIĆ FRANCISKA I ALOJZ;  *GOLOMBOŠ JELENA I STJEPAN (III.); *BELIĆ PAVAO, JELENA; BARIŠIĆ KATARINA

                             19:00 sati: susret mladih u Pastoralnom centru “Bl. Alojzije Stepinac”


24. srijeda             18:00 sati: *NOVAK JELENA, ANTUN, FRANJO I KATARINA; *ROĐAK FRANJO I CECILIJA;                                     *NOVAK KAROL, MARIJA, IVAN, +čl. ob. PETKOVIĆ STJEPAN I KATARINA


25. četvrtak                      Svetkovina sv. Jakoba ap. st., zaštitnika naše župe; Proštenje     

                        7:00 sati: Rana župna misa

                            10:30 sati: Svečana poldanjica, župna: prevodi vlč. Vladislav Žarko Ošap; župnik u Banja Luci

                                 pjevaju Mješoviti pjevački zbor župe sv. Jakoba i „Ribari sv. Jakoba“; *POSAVEC JAKOB,KATARINA, ČIŽMEŠIJA IVAN, FRANCISKA I KRAMAR ANICA;  *PEČATNIK JAKOB, +čl. ob. PEČATNIK I ROJKO; *LUKAČIĆ JAKOB I ANTONIJA; *+čl. ob. TOPLEK IVANA, FILIPIĆ IVANA   I KRAMAR MIRKA; *TOMAŠIĆ EMILIJA, KARLO, DRAGUTIN, BISERKA I JASNICA; *GAUDENI TEREZIJA

                       18:00 sati: Večernja sveta misa; Zahvalnica


26. petak         Sv. Joakim i Ana, roditelji Blažene Djevice Marije spomendan

                        7:00 sati: *FLETEN ANA I FRANJO; *STANČIĆ ANA I ĐURO; *MALEK ANTUN;                                                                 *VALDEC FABIJAN I ANA; *BOROVIĆ ANA; +čl. ob. BOROVIĆ I VARGA

                      18:00 sati: Cirkovljan: *GLAVINA JOSIP I ŠTEFANIJA, IGREC ANTUN I ZDRAVKO

                       18:00 sati: sveta misa i krštenje: Teo Hrženjak; *+čl. ob. BRADAČ I KRALJ; *KRAMAR ANA r. BIHAR


27. subota          Ujutro nema svete mise!

                           Župno zavjetno hodočašće na Mariju Bistricu, polazak u 5:30 sati.

                         17:00 sati: krštenje: Rian Balog

                         18:00 sati:vjenčanje: MarinSenčar i Zlatka Fleten


XVII. NEDJELJA KROZ GODINU – 28. 7. 2019.

                7:00 sati: Rana župnamisa

                  8:30 sati: Otok: *REIF ANTUN

                8:30 sati: Cirkovljan: *MIKAC JELENA, ANTUN I APOLONIJA; *BLAGUS LEONARD I BARBARA;                                              *ŠUPLJIKA ANTUN                               

                10:00 sati: poldanjica: *OTO STJEPAN I MARIJA


           TISAK: Glas koncila, Kana, Listić sv. Jakoba

      - danas je proštenje u Svetom Jurju u Trnju i klečanje u Maloj Subotici.

      - sutra počinje trodnevna priprava za naše župno proštenje. Svake večeri je krunica u 17:30 sati, prilika za svetu                     ispovijed i sveta misa u 18:00 sati. Trodnevnicu predvodi mons. Milan Šimunović.

      - u subotu, 27. 7. 2019. je župno zavjetno hodočašće na Mariju Bistricu, autobus kreće u 5:30 sati. Prijavite se do srijede!

     - u subotu, 3. 8. 2019. je hodočašće Majci Božjoj Trsatskoj. Cijena hodočašća je 130 kn. Prijavite se!             

    - prijava prvopričesnika za sljedeću vjeronaučnu godinu – podignite prijavnice za vašu djecu u sakristiji!

    -akcija “MIVA” Papinskih misijskih djela: nabava vozila za misije. Uključite se!

    - OZIV: Nikola Grozdek i Elma Subašić

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat