XVII. NEDJELJA KROZ GODINU

28.07.2019

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU – 28. 7. 2019.

                7:00 sati: Rana župnamisa

               8:30 sati: Otok: *REIF ANTUN

                8:30 sati: Cirkovljan: *MIKEC JELENA, ANTUN I APOLONIJA; BLAGUS LEONARD I                                           BARBARA; ŠUPLJIKA ANTUN                                           

                10:00 sati: poldanjica: *OTO STJEPAN I MARIJA


29. ponedjeljak     Sveta Marta, spomendan

                             7:00 sati: *KLJAJIĆ NIKO, PILE, KATA I ANA; *HOZMEC RUDOLF,    KATARINA, FRANJO; +čl.ob. BALENT FLORIJAN, MAGDALENA; HORVAT             STJEPAN, KATARINA; JURIĆ STJEPAN, BISERKA i SANELA; GOTAL EVA


30. utorak             7:00 sati: *SVETOM ANTI NA ČAST


31. srijeda            Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter

                               7:00 sati: *WESTER ANTONIA

                             18:00 sati: Cirkovljan: *KUSTIĆ EMILIJA I STJEPAN (II.)


1. četvrtak            Sv. Alfonz Marija de Liguori, biskup i crkveni naučitelj

                             7:00 sati: *MIŠIĆ STJEPAN, KATARINA I ŠTEFICA; *ROĐAK JOSIP

2. petak                7:00 sati: *HABUŠ KREŠIMIR, *NA ČAST KRVI KRISTOVOJ

                              18:00 sati: *NA ČAST GOSPI          


3. subota              Bl. AugustinKažotić, biskup

                            Ujutro nema svete mise!

                            Hodočašće na Trsat, polazak u 3:30 sati.


XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU – 4. 8. 2019.

                7:00 sati: Rana župna misa                

                8:30 sati: Cirkovljan: *REŽEK IVAN, MAGDALENA; PATAFTA KARLO I MAGA             

                10:00 sati: poldanjica: *TKALEC VERICA; *VUK ZORAN I MALEK ANTUN

                17:00 sati: vjenčanje: Nikola Grozdek i Elma Klara Subašić

                18:00 sati: Kapelica sv. Huberta – posvetilo; proštenje. Zahvalnica za hodočasnike.


           TISAK: Glas koncila, Sv. Josip, Listić sv. Jakoba

     - u petak je prvi petak u mjesecu; svaki dan kroz prije mise bit će prilika za svetu ispovijed.

     - u petak je proštenje u župi sv. Nikole u Čakovcu – Porciunkula.

      - u subotu, 3. 8. 2019. je hodočašće Majci Božjoj Trsatskoj, autobus kreće u 3:30 sati. Prijavite se!             

    - prijava prvopričesnika za sljedeću vjeronaučnu godinu – podignite prijavnice za vašu djecu u sakristiji!  

    - OZIV: Mario Poljak i Anita Hegeduš

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat