XX. NEDJELJA KROZ GODINU

19.08.2018

XX. NEDJELJA KROZ GODINU – 19. 8. 2018.

Ljetni raspored svetih misa

7:00 sati: Rana župna misa

8:30 sati: Cirkovljan: *FLETEN JOSIP;

10:00 sati: Poldanjica: *+čl. ob. SOKAČ JOSIP, ROZALIJA, JOSIP, KARLO, PROTEGA MARIJA; JOSIP;                               *ŠIMUNIĆ IVAN, MARIJA I ZVONIMIR; *KOŠAK FRANJO

Danas je proštenje Svetog Roka u Čehovcu


20. ponedjeljak        07:00 sati ZADRAVEC MARGITA, IVAN, IVAN, BALACKI MARIJA, JURKO, GAŠPARIĆ VJEKO

                              15:00 sati sprovod  +Katarine Lukačić – Ludbreška 4


21.utorak       07:00 sati +čl.ob. NAJMAN AUGUSTA;KAVRAN NIKOLE i svećenik  STJEPAN KAVRAN

                     19:00 sati Cirkovljan; NAJMAN BOLTO, KATARINA; ŽEŽELJ PAVAO i TEREZIJA


22. srijeda     MARIJA  KRALJICA

                        07.00 sati 1. RADIKOVIĆ JOSIP; 2. Zahvalnica M.B. Kraljici;

                        3. TARADI IVAN, PETKOVIĆ STJEPAN, KATARINA i SAČER FRANJO

                        19.00 sati Cirkovljan; +čl.ob. MAGDALENE i MATIJE NAJMAN;

                                               ob. NOVAK i ŠKODA


23. četvrtak   07:00 sati 1. BELIĆ IGNAC, MIKLOŠKA MIJO i JELENA;

                                   2. HOZJAK DRAGUTIN i MARIJA

     19:00 sati Cirkovljan: +čl.ob. KATARINE i MATIJE BERLJAK; ob. BELIĆ i VADLJA


24. petak       Apostol BARTOL

                        07:00 sati 1. BELIĆ JOSIP, +čl.ob. BELIĆ i ĐERMADI;

            2. KOLAREK ANTUN, VILIM, MARGARETA; KUTNJAK PAVAO i MARIJA;

                        18:00 sati Zajednička; 1. BELIĆ IVKA i EVA;

                                               2. PURIĆ JOSIP, JELENA; MIHAC IVAN, MARIJA i IVAN

                        19:00 sati Cirkovljan; +čl.ob. MARIJE i KARLA NAJMAN,

                                                           ob. JEĐUD, STRNIŠČAK i KOŠAK


25. subota     07:00 sati 1. KRAMAR ANA (III.); 2. LUKAČIĆ KATARINA (II.)

                    19:00 sati Cirkovljan; +ob. PUHALKOVIĆ i ŠESTAN


XXI. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU – 26.08.2018.

            07:00 sati  Rana župna Misa

            08:30 sati Cirkovljan; 1. NAJMAN ANTUN, ELIZABETA, STJEPAN, ŠIMUN, MARIJA, BUNJEVAC SIMEON i MARIJA; 2. SLAVIČEK SAŠA i IVAN

            10:00 sati Poldanjica; 1. PINTARIĆ ALOJZIJE i +čl.ob. PINTARIĆ;

                                    2. NOVAK JOSIP, KATARINA, +čl.ob. NOVAK i KANIŽAJ VINKO


HODOČAŠĆE STARIJIH U LUDBREG – 26.08.2018. BUS kreće u 08:00 sati. Upišite se u sakristiji. Cijena je 50 kuna.

OZIV; Belić Davor – Sara Štefan; Kolgeraj Marijan – Dalila Kajtazi

TISAK:  Listić Sv. Jakoba.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat