XXI. NEDJELJA KROZ GODINU

26.08.2018

XXI. NEDJELJA KROZ GODINU – 26. 8. 2018.

Ljetni raspored svetih misa

       7:00 sati: Rana župna misa

        8:30 sati: Cirkovljan: *NAJMAN ANTUN, ELIZABETA, STJEPAN, ŠIMUN, MARIJA, BUNJEVAC¸ SIMEON I MARIJA; *SLAVIČEK SAŠA I IVAN

       10:00 sati: Poldanjica: *PINTARIĆ ALOJZIJE I +čl. ob. PINTARIĆ; *NOVAK JOSIP, KATARINA +čl. ob. NOVAK I KANIŽAJ VINKO


27. ponedjeljak      Sv. Monika

                              7:00 sati: *NA NAKANU ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

                              19:00 sati: Cirkovljan: *NA NAKANU


28. utorak              Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj

                              7:00 sati: *SINKOVIĆ FRANJO, FRANCISKA I IVAN

                              19:00 sati: Cirkovljan: *NA NAKANU


29. srijeda            Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja

                             7:00 sati: *HAJDINJAK IVAN, MIJO, IVANA; PETKOVIĆ STJEPAN I KATARINA

                             8:00 sati: Cirkovljan: *PATAFTA MAGA, DRAGUqTIN; KUKEC KATARINA, AUGUST I ANTUN KOLAREK


30. četvrtak            7:00 sati: *HORVAT FRANJO, +čl. ob. HORVAT I NAJMAN; ŠVENDA IVAN, MARIJA, FRANJO; +čl. ob. LOGOŽAR ALEKSE

                            8:00 sati: Polazak ministranata na hodočašće u Ludbreg


31. petak            Ujutro nema svete mise!                       

                        18:00 sati: *BOŽEK JOSIP I +čl. ob. BOŽEK I KLOBUČARIĆ; *MILKOVIĆ DRAGOSLAV, ALEKSANDAR I MARIJA


01. subota          7:00 sati: *FILIPIĆ IVAN, KATARINA, IVAN; JANUŠIĆ KATARINA

                           17:00 sati: Vjenčanje: Marjan Kolgjeraj i Dalila Kajtazi

                          18:00 sati: Krsno slavlje: Jakov Mišić; *JASMINA ANDROČEC


       XXII. NEDJELJA KROZ GODINU – „SVETA NEDJELJA“ – 2. 9. 2018.

Ljetni raspored svetih misa

       7:00 sati: Rana župna misa

        8:00 sati: Cirkovljan: *NAJMAN IVAN; +čl. ob. NAJMAN, HORVAT I KOLMAN

       9:30 sati: Poldanjica: *JEĐUD JOSIP I +čl. ob. JEĐUD


      TISAK: GK, Listić sv. Jakoba

      - u četvrtak je hodočašće ministranata u Ludbreg. Polazak u 8:00 sati ispred župne crkve.

     - ispovijed đaka: Utorak u 10:00 sati: 4. i 5. razred

                                Srijeda u 10:00 sati: 6. i 7. razred

                                 Petak u 17:00 sati: 8. razred

                                 Važno je doći u bilo kojem od navedenih termina!

      - sljedeće nedjelje: Sveta Nedjelja; Proštenje u Svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu; raspored liturgijskih slavlja na plakatu.

         OZIV: Denis Malek i Monika Kukovec

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat