XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

09.09.2018

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU – 9. 9. 2018.

7:00 sati: Rana župna misa

9:00 sati: Cirkovljan: *BEDENICKI IVAN I ANA; *REŽEK NIKOLA; +čl. ob. REŽEK I MATULIN  

10:30 sati: Poldanjica: *PANDUR STJEPAN, JELENA, VINKO; RUŽMAN IGNACIJE I GAŠPARIĆ DRAGUTIN; *MURKOVIĆ MIJO I MARIJA; *+čl. ob. HORVAT JELENA, VINKO I IVAN;   *FLETEN FRANJO, MATIJA I AGNEZA

17:30 sati: Kapelica sv. Huberta: sveta misa za utopljenike na Dravi; 65. godišnjica tragedije

                           Svetu misu predvodi mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup


10. ponedjeljak      7:00 sati: *NOVAK IVAN, JELENA; +čl. ob. NOVAK, POSAVEC I VULETA

                                              *ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

                              8:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. REŽEK I HRKAČ


11. utorak              7:00 sati: *KRALJ SNJEŽANA; ROKOV ZLATA; +čl. ob. RIHOV

                                             *NA NAKANU – ANĐELIMA ČUVARIMA


12. srijeda            7:00 sati: *+čl. ob. BELIĆ IVAN, TEREZIJA, STJEPAN I ROMEO

                           8:00 sati: Cirkovljan: *MARKAČ VINKO, MARIJA, ANA; MAGIĆ IVAN, KATARINA;  ŽEŽELJ PAVAO I TEREZIJA


13. četvrtak         Sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj

                            7:00 sati: *+čl. ob. SETNIK NIKOLE

                          18:00 sati:*HRŽIĆ JELENA, STJEPAN; *PAVČEC ERNEST, DEJAN; +čl. ob. PAVČEC, MOŽEK;  *HORVAT ALOJZ, ŠTEFANIJA; ČONKAŠ KAROL I ŠTEFANIJA; *SLAVIČEK JAKOB; KOLAR IVAN I TEREZIJA; *KRUŠELJ JOSIP, TEREZIJA; KOLAR JAKOB, FRANCISKA I JOSIP; *DRAGICA KOLENKO


14. petak              Uzvišenje Svetog Križa, blagdan                       

                            7:00 sati: *ŠKVORC FRANJO, MARIJA; č.s. KATARINA ŠKVORC; *BUCUJ IRENA, MIJO; NOVAK FRANJO; KOS PETAR I IGNAC

                             8:00 sati: Cirkovljan: *ROĐAK ĐURO; +čl. ob. ROĐAK; SETNIK FRANJO I ANTONIJA

                            16:00 sati: Vjenčanje: Darko Malek i Mojca Ramič; krštenje: Luka Malek


15. subota          Blažena Djevica Marija Žalosna

                           7:00 sati: *SAČER FRANJO; +čl. ob. KORUNIĆ; *HORVAT IVAN, JULIJANA, PETAR;  BERLJAK ĐURO I MAGDALENA; ŠEBJAN MIHAEL

                           18:00 sati: krsno slavlje: Borna Horvat; *NA ČAST SRCU ISUSOVOM


XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU – 16. 9. 2018.

        7:00 sati: Rana župna misa

        9:00 sati: Otok: *NAJMAN EVA I FRANJO; BETI CECILIJA I PAVAO

        9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. KRUŠELJ ALBINA, ĐURO; +čl. ob. TOMAC I HEMAR JOSIP

        10:30 sati: Poldanjica: *ČIŽMEŠIJA JOSIP I KATARINA; *+čl. ob. SINKOVIĆ VERE


       TISAK: GK, Glasnik SiM, Radosna vijest, Listić sv. Jakoba; MAKpretplatite se za novu školsku godinu!

      - dječji pjevački zbor “Ribari sv. Jakova” ima probe utorkom od 16:00 sati. Pozivamonove članove    (osnovnoškolce) daimsepridruže!        

    - u srijedu je klečanje u Podturnu.

    - sastanakzaroditeljekrizmanikabit ćeu četvrtaku 18:30 sati (nakonsvetemise).

    - u petak je blagdan Uzvišenja Svetog Križa, proštenje u Svetom Križu.

    - u subotu u 10:00 sati: susret ministranata. U subotu: u 19:00 sati: susret mladih. Od srca pozivamo i    prošlogodišnje krizmanike!

    - sljedeće nedjelje je proštenje u Podturnu i u Kotoribi.

      ŽUPNA KATEHEZA: krizmanici: u srijedu u 16:00 sati.

      OZIV: Filip Premužić i Marija Slaviček

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat