XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU

16.09.2018

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU – 16. 9. 2018.

        7:00 sati: Rana župna misa

        9:00 sati: Otok: *NAJMAN EVA I FRANJO; BETI CECILIJA I PAVAO

        9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. KRUŠELJ ALBINA, ĐURO; +čl. ob. TOMAC I HEMAR JOSIP

       10:30 sati: Poldanjica: *ČIŽMEŠIJA JOSIP I KATARINA; *+čl. ob. SINKOVIĆ VERE       


17. ponedjeljak     7:00 sati: *+čl. ob. ŠAFRANIĆ JOSIP I FRANCISKA; *KOLAREK ANTUN I MARIJA; *LIPIĆ LUCIJA, +čl. ob. LIPIĆ ĐURE I +čl. ob. KAVRAN


18. utorak           7:00 sati: *+čl. ob. PALAČIĆ, MATE, PERGER I VIZVARI;  *ŠVENDA MARIJA, TOMO; BERMANEC IGNAC I CECILIJA


19. srijeda          7:00 sati: *HOZMEC STJEPAN, IVAN I TEREZIJA; *BOŽEK MIRKO, MATIJA, FRANCISKA; HUZANIĆ DOROTEJA


20. četvrtak        7:00 sati: *BELIĆ MIJO I IVAN; *+čl. ob. KOŠAK PETRA


21. petak            Sv. Matej, apostol i evanđelist - blagdan                      

                           7:00 sati: *BELIĆ ANTUN, ĐURO, MARIJA I ROZALIJA; *+čl. ob. JURČEC IVANA; +čl. ob. ZVONAR; BELIĆ TOMO I BLAŽEKA FRANJO

                          18:00 sati: *REIF JULIJANA, STJEPAN, ALOJZ, IVAN I TEREZIJA;  *BOGOMOLEC MARIJA; *LUKAČIĆ KATARINA I STJEPAN (III.)

                           Prije svete mise: prilika za svetu ispovijed. Poslije mise: priprema za sakramente


22. subota           7:00 sati:*ZVORNIK ĐURO, MAGDALENA, IVEK, ALOJZ; ŽUŽIĆ JOSIP I MILICA                  *ŠOŠTAREC DRAGUTIN, STJEPAN I DOROTEJA

                          18:00 sati: krsno slavlje: Lota Belić


       XXV. NEDJELJA KROZ GODINU – 23. 9. 2018.

        7:00 sati: Rana župna misa

        9:00 sati: Otok: *ŠELJA JOSIP, STJEPAN; BETI MAKSIMILIJAN I TEREZIJA

        9:00 sati: Cirkovljan: *KRIŽAJ STJEPAN I CECILIJA

        10:30 sati: Poldanjica: *BELIĆ ANTUN I EMILIJA; *ROĐAK JOSIP, MARIJA, ĐURO; MATJAŠEC MILICA


         TISAK: GK, Listić sv. Jakoba; MAKpretplatite se za novu školsku godinu!

        - danas je proštenje Majke Božje Žalosne u Podturnu i u Kotoribi

        - dječji pjevački zbor “Ribari sv. Jakova” ima probe utorkom od 16:00 sati. Pozivamonove članove (osnovnoškolce) daimsepridruže!        

       - u subotu: u 19:00 sati: susret mladih.

         ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici imaju katehezu u četvrtak u 16:00 sati.

                                             Krizmanici: 8a i 8b razred: u srijedu u 15:00 sati.

                                                                  8c i 8d razred: u srijedu u 16:00 sati.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat