XXV. NEDJELJA KROZ GODINU

23.09.2018

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU – 23. 9. 2018.

        7:00 sati: Rana župna misa

        9:00 sati: Otok: *ŠELJA JOSIP, STJEPAN; BETI MAKSIMILIJAN I TEREZIJA

        9:00 sati: Cirkovljan: *KRIŽAJ STJEPAN I CECILIJA

        10:30 sati: Poldanjica: *BELIĆ ANTUN I EMILIJA; *ROĐAK JOSIP, MARIJA, ĐURO; MATJAŠEC MILICA


24. ponedjeljak   7:00 sati: *MIŠIĆ JOSIP I VALENTIĆ REMIĐO; *KALŠAN PAVAO, JELENA, JOSIP, IVAN I NADA


25. utorak            7:00 sati: *IGREC IVAN; +čl. ob. IGREC, KRUŠELJ I SETNIK; *NA ČAST SV. ANTI


26. srijeda          7:00 sati: *+čl. ob. PALAČIĆ, SLAVIČEK, MATE I HEGEDUŠ; *NA ČAST GOSPI


27. četvrtak        Sv. Vinko Paulski, prezbiter

                          7:00 sati: *ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

                          18:00 sati: *OTO JULIJANA, DRAGUTIN I ANTUN


28. petak            7:00 sati: *GRABANT JELENA, JOSIP, TOMO, KATARINA; NOVAK EUGEN

                          18:00 sati: *NAJMAN MIJO, JOSIP, PAVAO I ANTONIJA; *BERMANEC PERO; +čl. ob. KUKOLJ MIJE; +čl. ob. BERMANEC PETRA I MARIJE;  *HRŽIĆ STJEPAN I JELENA

                        Prije svete mise: prilika za svetu ispovijed. Poslije mise: priprema za sakramente


29. subota       Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli; blagdan

                        7:00 sati:*PIGAC IVAN; *MARIJANOVIĆ CVIJETA I TEODOR

                      17:00 sati: Vjenčanje: Davor Belić i Sara Štefan; krštenje: Leon Belić (vlč. Toni Štefan)


XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU – 30. 9. 2018.

Početak XXIII. Tjedna Caritasa

       7:00 sati: Rana župna misa

        9:00 sati: Otok: *+čl. ob. JURČEC MIHAELA; LEPEN VESNA; +čl. ob. GORIČANEC I LONČARIĆ

       9:00 sati: Cirkovljan: *GLAVINA FLORIJAN; +čl. ob. GLAVINA I MIHOCI

       10:30 sati: Poldanjica: *NOVAK JOSIP I +čl. ob. NOVAK; *ŠKODA JOSIP I MARIJA; +čl. ob. BLAŽINČIĆ ROKA; KLARA, ANTUN, ALOJZ I KARLO; *REŠETAR MARIJA, ANTUN I ANA; MOŽEK JOSIP, AMALIJA I ANTUN; *NAJMAN ANTUN (II.) 

      19:00 sati: Župna crkva: Koncert Varaždinskih baroknih večeri


         TISAK: GK, Kana, Marija, Listić sv. Jakoba

       - dječji pjevački zbor “Ribari sv. Jakova” ima probe utorkom od 16:00 sati. Pozivamonove članove (osnovnoškolce) da im se pridruže!        

       - u srijedu, 26. 9. Mješoviti pjevački zbor naše župe pohodit će župu Bl. Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici. Polazak autobusa: u 16:30 sati ispred župne crkve.

       - sastanak za roditelje prvopričesnika: u četvrtak poslije večernje svete mise.

       - u nedjelju u Sv. Jurju u Trnju slavi se posveta crkve.

         ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: u četvrtak u 16:00 sati.

                                                               Grupa II: u subotu u 9:00 sati.

                                            Krizmanici: 8a i 8b razred: u srijedu u 15:00 sati.

                                                                8c i 8d razred: u srijedu u 16:00 sati.

         OZIV: Tomislav Grabant i Mirjana Hudoletnjak

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat