XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU

07.10.2018

XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU – 7. 10. 2018.

Kruničarsko proštenje – završetak Tjedna Caritasa

7:00 sati: Rana župna misa    

11:00 sati: Svečana poldanjica: *ZAHVALNICA ZA TJEDAN CARITASA; ZAHVALNICA ZA PLODOVE  ZEMLJE I RADA RUKU ČOVJEKOVIH; *ZAHVALNICA MAJCI BOŽJOJ; *LESINGER ANTUN I MARIJA; *HOZJAK FRANJO I TEREZIJA; *ZAHVALNICA MAJCI BOŽJOJ OD KRUNICE;*+preč. IGNACIJE HRASTIĆ; BLAŽ HORVAT I LOVRO GALIĆ

Krsno slavlje: Bartol Sokač

17:00 sati: Župna crkva: Zahvalni koncert: „Chorus angelicus“ iz Varaždina


8. ponedjeljak    7:00 sati: *MISA ZA DOMOVINU NA DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE;

                                        *ŽEŽELJ ALEKSA, BARBARA I ZRNA JOSIP

                          18:00 sati: *KOLAR NIKOLA, +čl. ob. KOLAR I PETKOVIĆ


9. utorak            7:00 sati: *+čl. ob. ŠESTAN FRANJE; KOLENKO ANTUN I MARIJA

                         18:00 sati: *HRŽIĆ MATIJA, KATARINA; +čl. ob. POSAVEC JOSIPA; FRANCISKA; SALADI MAGA


10. srijeda         7:00 sati: *+čl. ob. GAŠPARIĆ IVANA; +čl. ob. KRAMAR JOSIPA; KRIŽAJ CECILIJA

                         18:00 sati: *VARGEK JOSIP, IVAN I ANĐELKO; +čl. ob. KEČKEŠ IVANA


11. četvrtak       7:00 sati: *MALEK IVAN (godišnjica)

                         18:00 sati: *PALFI FRANJO, MARIJA; +čl. ob. HOZMEC I GOLOMBOŠ

                          Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje


12. petak         7:00 sati: *ČONKAŠ STJEPAN I MARIJA

                       18:00 sati: *Zajednička: *+čl. ob. ČONKAŠ SLAVKO; JOSIP; ANA I JOSIP; *+čl. ob. IGREC I ŠVENDA; *+čl. ob. BIHAR: *KRAMAR ANA


13. subota        7:00 sati:*NAJMAN JOSIP, JELENA, ANTUN, IVAN, AUGUST I VUĆIĆEVIĆ MILJENKO

                         8:00 sati: Cirkovljan: *VADLJA CECILIJA

                         18:00 sati: *+čl. ob. RADIKOVIĆ I ŠTEFAN


       XXVIII. NEDJELJA KROZ GODINU – 14. 10. 2018.

        7:00 sati: Rana župna misa    

        9:00 sati: Cirkovljan: *MADIĆ STJEPAN

        9:00 sati: Otok: *MIKEC FRANJO, TEREZIJA; LASTAVEC IGNAC I JULIJANA

        10:30 sati: Poldanjica: *BOŽEK DRAŽEN, DRAGUTIN, IVAN, ELIZABETA, PETAR I JOSIP;

                                              *ŠESTAN TEREZIJA, ĐURO, ANA I NIKOLA; *ŠALKOVIĆ STJEPAN


       TISAK: GK, Radosna vijest, MAK, Glasnik SiM, Listić sv. Jakoba

     - svakog dana prije večernje svete mise: listopadska pobožnost – molitva krunice.

     - u subotu u 10:00 sati: susret ministranata; u subotu u 19:00 sati: susret mladih.

     - u nedjelju, 14. listopada u Molvama se održava Marijanski hodočasnički dan mladih uz prigodni program              (10:30-19:00 sati). Više obavijesti na plakatu na oglasnoj ploči. Prijavite se!

       ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: u četvrtak u 16:00 sati.     4. razred: utorak u 15:00 sati.

                                                                    Grupa II: u subotu u 9:00 sati.         5. razred: utorak u 16:00 sati.

                                       Krizmanici: 8a i 8b razred: u srijedu u 15:00 sati.       6. razred: petak u 15:00 sati.

                                                          8c i 8d razred: u srijedu u 16:00 sati.         7. razred: petak u 16:00 sati.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat