XXX. NEDJELJA KROZ GODINU

29.10.2017

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU - 29. 10. 2017.

7:00 sati Rana župnamisa

9:00 sati Cirkovljan: *+čl. ob. MIKEC LEONARDA I MARIJA     

9:00 sati Otok: *GRABANT JOSIP, JELENA I VERICA       

0:30 sati Poldanjica: *ŠTEFAN FRANJO I ANA (vlč. Antun Štefan); *Logožar Matija; *Denis Kalšan (II)

15:00 sati Listopadska pobožnost i blagoslov s Presvetim


 

30. ponedjeljak      7:00 sati *JEĐUD KATARINA, JOSIP, ANA; KATARINA r. PAVČEC

                              18:00 sati *ZA DOBROČINITELJE


 

31. utorak               7:00sati *PINTARIĆ IVAN (K. Mesarića), *LILEK MARIJA I IVAN (II)

                               18:00 sati ZAVRŠETAK LISTOPADSKIH POBOŽNOSTI; Tebe Boga hvalimo; *ZA NAŠE                               SVEĆENIKE: ALOJZIJE VOJVODA, ALOJZIJE SLAVIČEK, IVAN MUSTAK, NACEK HRASTIĆ, KARLO BUBANIĆ, VIKTOR GOLUBIĆ I OSTALI


 

01. srijeda          7:00 sati Rana župna misa

 Svi sveti             9:00 sati Cirkovljan: *STRBAD MARIJA, +čl. ob. STRBAD I HORVAT ZVONKO; *REŽEK  VLADIMIR 

                          10:00 sati Poldanjica: *BLAŽINČIĆ JOSIP I MAGA

                          14:00 sati Cirkovljan: Blagoslov groblja, odrješenje za sve pokojne

                          15:00 sati Prelog: sv. misa na groblju; blagoslov groblja i odrješenje za sve pokojne


 

02. četvrtak               7:00 sati *Za sve pokojne      

 Dušni dan                7:30 sati *MLINARIĆ IVAN; MIRIĆ FRANJO I ZLATICA

                               Cirkovljan: 8:00 sati *Za sve pokojne

                                                                8:30 sati *KEMEC JOSIP, +čl. ob. KEMEC

                              18:00 sati Večernja misa – koncelebrirana; *NA NAKANU SV. OCA PAPE


 

03. petak               Prvi petak, sv. Hubert

                              7:00 sati *PANIĆ IVAN I VALERIJA; *SLAMEK DANIJEL

                              17:00 sati Kapelica sv. Huberta: *NA ČAST SV. HUBERTU


 

04. subota             7:00 sati *MIHAC JOSIP, JULIJANA; KOVAČIĆ FRANJO, MARIJA; ČONKAŠ DRAGUTIN, EVA,                                                  ANTUN, IVAN; VIDOVIĆ MARIO I KOLAR FRANJO

                             18:00 sati  *JELAČIĆ IVAN, ANA, JOSIP; GOTAL MIJO I MIRJANA

                             18:00 sati Cirkovljan: *NAJMAN KATARINA I BOLTO (preč. Stjepan Najman)


 

XXXI. NEDJELJAKROZGODINU - 05. 11. 2017.

              7:00 sati Rana župnamisa

                9:00 sati Cirkovljan: *FILEŠ JOSIP, VALENT I JELENA    

                9:00 sati Otok: *BLAŽEKA VIKTORIJA       

                10:30 sati Poldanjica: *PINTARIĆ ALOJZIJE, +čl. ob. MARKAČ IVAN I MARIJA, IVAN; STRBAD                                                    ĐURO, AGNEZA; +čl. ob. BAŠNEC; *RADIKOVIĆ STJEPAN;                                                                 *HERCIGONJA LJUBICA, VLADIMIR BOGDAN, PAVIĆ KSENIJA I IVICA  


 

    TISAK: GK, Marija, Listić Sv. Jakoba

 - u ponedjeljak i utorak prije večernje svete mise je listopadska pobožnost, kao i mogućnost sv. ispovijedi

 - u utorak u 20:30 sati u Varaždinu (crkva sv. Nikole i katedrala) bit će sveta misa i bdijenje za mlade, prijavite se!

 - potpuni oprost za pokojnike čije su duše u čistilištu može postići: a) onaj tko pohodi groblje i u dane od 1. do 8. 11.   moli za pokojne; b) onaj tko se na Dušni dan ili na dan Svih Svetih ispovijedi, pričesti, izmoli Molitvu Gospodnju i       Vjerovanje te moli na nakanu Svetog Oca.

  - susret ministranata: u subotu u 10:00 sati; susretmladih: u subotu u 19:00 sati     

     ŽUPNA KATEHEZA:

     Krizmanici: Ponedjeljak: 16:00 sati!                     Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak, 16:00 sati                        

                        Utorak: 16:00 sati!                                                       Grupa II: subota, 09:00 sati             

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat