XXX. NEDJELJA KROZ GODINU

27.10.2019

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU – 27. 10. 2019.

                7:00 sati: Rana župna misa

                9:00 sati: Otok: *NOVAK STJEPAN, KATARINA, FRANJO, MATIJA, JOSIP, STJEPAN I PETAR

                 9:00 sati: Cirkovljan: *REŽEK SLAVKO (III.), MATIJA I DOROTEJA             

                  10:30 sati: poldanjica: *KAVRAN NIKOLA, KATARINA, FRANCISKA; NAJMAN JELENA, JOSIP,                                           IVAN, AUGUST I ANTUN


 

28. ponedjeljak          Sv. Šimun i Juda Tadej, apostoli - blagdan

                                  7:00 sati: *LOGOŽAR MATIJA

                               18:00 sati: *BELIĆ VINKO I +čl. ob. BELIĆ


 

29. utorak                   7:00 sati: *HRŽIĆ FRANJO I MARIJA; ŠTEFOK IVAN I AGATA

                                  18:00 sati: *BARANAŠIĆ FRANJO I JELENA


 

30. srijeda                 7:00 sati: *VUK STJEPAN I MARIJA

                                 18:00 sati: *NA ČAST SV. IVI


 

31. četvrtak               7:00 sati: *+čl. ob. JEĐUD KATARINA, JOSIP I KATARINA r. PAVČEC; LAPAT ANA

                                 17:00 sati: Cirkovljan: *RUŽMAN FLORIJAN, +čl. ob. KEMEC I KUSTIĆ

                                 18:00 sati: Tebe Boga hvalimo na kraju Marijinog mjeseca sv. Krunice;

                                                *HANČIĆ SILVIJA; *PINTARIĆ IVAN; +čl. ob. HRŽIĆ VINKA I JULIJANE                    

                       Prije svete mise: prilika za svetu ispovijed; poslije svete mise: euharistijsko klanjanje


 

SVI SVETI – SVETKOVINA – 1. 11. 2019.

                                7:00 sati: Rana župna misa: *NA ČAST KRVI KRISTOVOJ ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

                                9:00 sati: Cirkovljan: *REŽEK VLADO, FRANJO, STJEPAN, KATARINA I DRAGO

                                9:00 sati: poldanjica: *ZA POKOJNE ŽUPNIKE I SVEĆENIKE

                              14:00 sati: Blagoslov groblja u Cirkovljanu i odrješenje za sve pokojne

                              15:00 sati: Prelog, groblje: sveta misa i odrješenje za sve pokojne – u holu mrtvačnice


 

2. subota               Dušni dan – spomen svih vjernih pokojnika

                             7:00 sati: *ZA SVE NAŠE POKOJNE

                             7:30 sati: *ŠTEFAN FRANJO I ANA; *POSAVEC DRAGUTIN

                             8:00 sati: Cirkovljan: *ZA SVE NAŠE POKOJNE

                              8:30 sati: Cirkovljan: *FILEŠ LOVRO I MARGARETA                                  

                              18:00 sati: večernja sveta misa: *NA NAKANU SVETOG OCA (koncelebracija)   


XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU – 3. 11. 2019.

                7:00 sati: Rana župna misa

                9:00 sati: Otok: *BOGOMOLEC FRANCISKA

                 9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. BRANILOVIĆ, NOVAK, KEMEC I PATAFTA             

                 10:30 sati: poldanjica: *PANIĆ IVAN I VALERIJA; *BLAŽINČIĆ JOSIP I MAGA

                 15:00 sati: Kapelica sv. Huberta: *NA ČAST SV. HUBERTU, ZA LOVCE


 

       TISAK: Glas koncila, Marija, Listić sv. Jakoba 

    - od ponedjeljka do četvrtka prije večernje svete mise bit će listopadska pobožnost – molitva krunice.

    - u četvrtak 31.10.  u 20:30 sati u Varaždinu (kapucinska crkva Presv. Trojstva i katedrala) bit će sveta misa i             bdijenje za  mlade, prijavite se!

    - zbog školskih praznika ovaj tjedan neće biti župne kateheze za prvopričesnike i krizmanike. U petak, na               zapovijedani blagdan Svih Svetih, svi trebaju doći na svetu misu!

    - potpuni oprost za pokojnike čije su duše u čistilištu može postići: a) onaj tko pohodi groblje i u dane od 1. do 8.  11.       moli za pokojne; b) onaj tko se na Dušni dan ili na dan Svih Svetih ispovijedi, pričesti, izmoli Molitvu Gospodnju i            Vjerovanje te moli na nakanu Svetog Oca.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat