XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU

04.11.2018

XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU – 4. 11. 2018.

        7:00 sati: Rana župna misa    

        9:00 sati: Cirkovljan: *MLINARIĆ FRANJO I VERONIKA; HORVAT ANTUN I LJUBA; IVAN HABUŠ

        9:00 sati: Otok: *BLAŽEKA VIKTORIJA

        10:30 sati: Poldanjica: *PINTARIĆ ALOJZIJE; +čl. ob. PINTARIĆ; MARKAČ IVAN, MARIJA, IVAN; STRBAD ĐURO I AGNEZA; +čl. ob. BAŠNEC


 

5. ponedjeljak     7:00 sati: *RADIKOVIĆ STJEPAN; *LAJTMAN ANTONIJA

                           18:00 sati: Cirkovljan: *NAJMAN KATARINA I BOLTO


 

6. utorak             7:00 sati: *HERCIGONJA LJUBICA, VLADIMIR, BOGDAN; PAVIĆ KSENIJA I IVICA; *DAMIR PETKOVIĆ


 

7. srijeda            7:00 sati: *+čl. ob. PERGER, VIZVARI, MATE I PALAČIĆ

                         18:00 sati: Cirkovljan: *FILEŠ JOSIP, VALENT I JELENA


 

8. četvrtak         7:00 sati: *HORVAT VERA, JOSIP; PETKOVIĆ ANA, VALENT I PAVAO; MATULIN ĐURĐA

                          8:00 sati: Cirkovljan: *RUŽMAN FLORIJAN, +čl. ob. KUSTIĆ I KEMEC

                          Nema večernje svete mise!


 

9. petak              Godišnjica posvete Lateranske bazilike, blagdan

                           7:00 sati: *RUŽMAN STJEPAN; HAJDINJAK ANTUN I ANA; *ŽIDOV PETAR I MAGDA

                           Nema večernje svete mise!


 

10. subota         7:00 sati:*ŠESTAN GABRIJELA I IVAN; *ZIMPRICH VERA

                        16:00 sati: krštenje: Toma Jarni                         

                        18:00 sati: večernja misa: *BLAŽINČIĆ JOSIP; +čl. ob. BLAŽINČIĆ I KUDEC; *BAN MARIJA (II.)


 

XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU – 11. 11. 2018.

GODIŠNJE KLANJANJE – KLEČANJE

        7:00 sati: Rana župna misa     

        11:00 sati: Svečana koncelebrirana poldanjica: *ZA SVE POKOJNE ŽUPLJANE; *MARTINEC STJEPAN;              *ZVONAREK IVAN I MONIKA; *BAĐARI IVAN, +čl. ob. BAĐARI; BELIĆ FLORIJAN I +čl. ob. BELIĆ; *ŽIVOLIĆ FRANJO I IVAN; SAČER IVAN I JULIJANA; ŠINTIĆ KATARINA I JOSIP; +čl. ob. BETI MIJE; *HORVAT ANDRIJA; +čl. ob. HORVAT FRANJE; KEMEC IVAN I TEREZIJA; *PALFI LJUBICA I VILIM (III.)

         17:00 sati: Večernja sveta misa i završetak klanjanja


 

       TISAK: GK, Radosna vijest, MAK, Glasnik SiM, Listić sv. Jakoba

     -od ponedjeljka do četvrtka (19:00-21:00) u našem Pastoralnom centru održava se zaručnički tečaj.Radi toga neće biti večernje svete mise.

     - u utorak je proštenje u Goričanu; sv. Leonard.

     - u subotu je slavlje posvete crkve u Donjoj Dubravi.

     - susret ministranata: u subotu u 10:00 sati; susret mladih: u subotu u 19:00 sati.

     - sljedeće nedjelje je godišnje klanjanje u našoj župi. Raspored klanjanja: u prilogu župnog listića.

         ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati.        4. razred: utorak u 15:00 sati.

                                                                      Grupa II: subota u 9:00 sati.            5. razred: utorak u 16:00 sati.

                                         Krizmanici: 8.a i 8.b razred: u srijedu u 15:00 sati.    6. razred: petak u 15:00 sati.

                                                             8.c. i 8.d. razred: u srijedu u 16:00 sati.  7. razred: petak u 16:00 sati.

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat