XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU

10.11.2019

XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU – 10. 11. 2019.

                7:00 sati: Rana župna misa

                9:00 sati: Otok: *BLAŽEKA VIKTORIJA I STJEPAN

                9:00 sati: Cirkovljan: *JOSIP FILEŠ, +čl. ob. FILEŠ VALENTA I JELENE; *ZAHVALNICA                                                ZA 35 GODINA BRAKA; +čl. ob. JURČAN IVAN I MARIJA; +čl. ob.  GLAVINA FLORIJAN I JELENA

                10:30 sati: poldanjica: *PINTARIĆ ALOJZIJE; +čl. ob. MARKAČ IVAN, MARIJA I IVAN;

                                                +čl. ob. BAŠNEC, STRBAD ĐURO I AGNEZA; *ZIMPRICH VERA;                                                  *+čl. ob. ZVONAREK IVAN I MONIKA: *KOVAČIĆ IVAN (II.)


11. ponedjeljak      Sveti Martin, biskup; godišnje klečanje u našoj župi

                              7:00 sati: *ŠESTAN GABRIJELA I IVAN

                              10:30 sati: Poldanjica: *ŽIVOLIĆ FRANJO I IVAN; ŠINTIĆ KATARINA, JOSIP;                                                                                  SAČER IVAN I JULIJANA; +čl. ob. BETI MIJE

                              17:00 sati: župna misa zahvalnica: završetak euharistijskog klanjanja


12.utorak                Sv. Jozafat Kuncević, biskup i mučenik

                               7:00 sati: *MIRIĆ DRAGICA, +čl. ob. MIRIĆ, KERMEK I BAGULJ;

                                               *+čl. ob. LONČARIĆ ANTUNA, SOKOL PETRA I ZVONAREK JOSIPA


13. srijeda              7:00 sati: *BAĐARI IVAN; +čl. ob. BAĐARI; BELIĆ FLORIJAN; +čl. ob. BELIĆ I BURIĆ


14. četvrtak            Sv. Nikola Tavelić, prezbiter i mučenik

                                7:00 sati: *ZVONAREK TOMO, JELENA I JAKOB

                               18:00 sati: *ARBANAS ANTONIJA I BOŽO (III.)

                                                Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje   


15. petak                 7:00 sati: *KEČKEŠ MILJENKO                          

                                18:00 sati: zajednička: *+čl. ob. KOŽNJAK I KEČKEŠ; *HORVAT TOMO; HABUŠ                                          ALEKSA I MARGARETA  

                                 Prije svete mise: prilika za svetu ispovijed


16. subota                7:00 sati: *ZVONAREK ANTUN; *MATULIN ĐURĐA; HORVAT VERA, JOSIP,                                       PETKOVIĆ ANA, VALENT I PAVAO


XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU – 17. 11. 2019.

               7:00 sati: Rana župna misa

               9:00 sati: Cirkovljan: *GAŠPARIĆ FRANJO I CECILIJA

              10:30 sati: poldanjica: *NOVAK IVAN, ŠTEFANIJA I IVAN; *POSAVEC FRANJO, FRANCISKA, ALOJZ; ČONKAŠ DRAGUTIN I ANTUN 


       TISAK: Glas koncila, Veritas, Sv. Josip, Radosna vijest, Listić sv. Jakoba 

   - danas je posveta crkve u Donjoj Dubravi.

   - u četvrtak, 14.11. u 19:00 sati u Pastoralnom centru „Bl. Alojzije Stepinac“ održat će se predavanje o      Venanciju Glavini i Milivoju Slavičeku u sklopu projekta „Priločki velikani“ Književnog kruga Prelog.

   - u petak, 15.11. u 19:00 sati u Pastoralnom centru „Bl. Alojzije Stepinac“ održat će se predstavljanje 5     novih knjiga o Međimurju akademika Dragutina Feletara i drugih autora.

   - u subotu u 10:00 sati: susret ministranata.

             ŽUPNAKATEHEZA:

             Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati   4. razred: četvrtak u 15:00 sati     

                                        Grupa II: subota u 9:00 sati.     5. razred: četvrtak u 17:00 sati       

              Krizmanici: Grupa I: u srijedu u 15:00 sati.       6. razred: petak u 15:00 sati

                                  Grupa II: u srijedu u 16:00 sati.        7. razred: petak u 16:00 sati, podjela prijavnica!

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat