XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

17.11.2019

XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU – 17. 11. 2019.

               7:00 sati: Rana župna misa

               9:00 sati: Cirkovljan: *GAŠPARIĆ FRANJO I CECILIJA

              10:30 sati: poldanjica: *NOVAK IVAN, ŠTEFANIJA I IVAN; *POSAVEC FRANJO, FRANCISKA, ALOJZ;  ČONKAŠ DRAGUTIN I ANTUN 


18. ponedjeljak        7:00 sati: *ZA DOMOVINU I ZA ŽRTVU VUKOVARA; *ZA DUŠE U ČISTILIŠTU    


19. utorak                 7:00 sati: *VAHTARIĆ IVAN, FRANCISKA, KARLO I JELENA; BOGOMOLEC RUDOLF;                                                *NA ČAST SV. ANTI


20. srijeda               7:00 sati: *JANUŠIĆ STJEPAN, KATARINA I KRIŽAJ FRANJO

                               18:00 sati: *Cirkovljan: *ŠALKOVIĆ IVAN I JELENA; VADLJA IVAN, JOSIP I CECILIJA;                                                                      NAJMAN JOSIP, MARIJA, ALEKSA I FRANJO; SOKAČ IVAN I KATARINA


21. četvrtak             Prikazanje Blažene Djevice Marije

                               7:00 sati: *VUK ZORAN, MALEK ANTUN

                               18:00 sati: *BETI IVAN; *ARBANAS BOŽO I ANTONIJA

                              Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje - 1. dan trodnevnice  


22. petak                Sveta Cecilija, djevica i mučenica

                               7:00 sati: *+čl. ob. ZVORNIK ĐURE I MAGDALENE, JANUŠIĆ JOSIP I JELA;                                                                            *DOLENEC DRAGUTIN

                              10:00 sati: sveta misa: Udruga slijepih Međimurske županije                         

                             17:30 sati: Čašćenje križa Kristova - 2. dan trodnevnice; prilika za svetu ispovijed

                              18:00 sati: *NA ČAST SVETOJ CECILIJI, ZA PJEVAČE

                             Poslije svete mise zajedničko druženje svih pjevača naše župe u Pastoralnom centru


23. subota                7:00 sati: *BERMANEC BISERKA, STJEPAN; +čl. ob. BERMANEC, TOMAŠIĆ I VIDOVIĆ; *PREPORUKA SRCU ISUSOVOM I MARIJINOM ZA OBITELJ

                                17:30 sati: Marijanska pobožnost - 3. dan trodnevnice                                    

                                18:00 sati: sveta misa i krsno slavlje: Mauro Naranđa; *+čl. ob. ZVORNIK I JANUŠIĆ,                                                 ZAHVALNICA ZA 50 GODINA BRAKA


XXXIV. NEDJELJA KROZ GODINU – 24. 11. 2019.

SVETKOVINA KRISTA KRALJA SVEGA STVORENOGA

               7:00 sati: Rana misa: *+čl. ob. VAJDA I HORVAT; *OTO FRANJO, CECILIJA, STJEPAN,                                                             MARIJA, FRANJO, MARIJA; ČIŽMEŠIJA JOSIP I KATARINA

               7:00 sati: Cirkovljan: *VIDOVIĆ JOSIP, TEREZIJA, DRAGUTIN, TATJANA, IVAN, JELENA,                                                       +čl. ob. SOKAČ, HABUŠ I ARŠINOV

               10:00 sati: VARAŽDINSKA KATEDRALA: REĐENJE NOVOG VARAŽDINSKOG BISKUPA                                                         MSGR. BOŽE RADOŠA; UVOĐENJE U BISKUPSKU SLUŽBU (župna misa)

               Poldanjice u župnoj crkvi neće biti; ona je u Varaždinu!         

               18:00 sati: Večernja misa


       TISAK: Glas koncila, Listić sv. Jakoba 

      - u srijedu ujutro u 10:00 sati u Podturnu će se održati korona – godišnji susret svećenika našeg Preloškog dekanata.

      - od četvrtka do subote u našoj župi održat će se trodnevna duhovna priprava uoči biskupskog  ređenja novog    varaždinskog biskupa msgr. Bože Radoša.

      - u petak je spomendan Svete Cecilije, djevice i mučenice; zaštitnice crkvene glazbe i glazbenika. Nakon večernje svete mise na kojem će zajednički sudjelovati svi pjevači naše župe, od srca ih pozivamo na druženje u        Pastoralnom centru „Bl. Alojzije Stepinac“.

   - sljedeće nedjelje nakon jutarnje i večernje svete mise Misijska zajednica „Sv. Male Terezije“ imat će prodajnu izložbu adventskih vjenčića. Prikupljeni darovi idu za potrebe Misija.

             ŽUPNAKATEHEZA:

             Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati   Krizmanici: Grupa I: u srijedu u 15:00 sati.      

                                        Grupa II: subota u 9:00 sati.                          Grupa II: u srijedu u 16:00 sati.       

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat