V. NEDJELJA KROZ GODINU

09.02.2020

V. NEDJELJA KROZ GODINU – 9. 2. 2020. - SVJETSKI DAN BRAKA

        7:00 sati: Rana župnamisa 

        9:00 sati: Otok: *KOČIŠ FRANJO (II.)            

        9:00 sati: Cirkovljan: *RUŽMAN FLORIJAN, +čl. ob. KEMEC I KUSTIĆ

        10:30 sati: poldanjica: *STRAHIJA DAVID (III.)


10. ponedjeljak      Bl. Alojzije Stepinac, biskup i mučenik; blagdan

                            7:00 sati:*NA ČAST BL. ALOJZIJU STEPINCU; *NAJMAN JOSIP, JELENA, AUGUST, IVAN, ANTUN I VUĆIĆEVIĆ MILJENKO

                               8:00 sati: Cirkovljan: *NA ČAST BLAŽENOM ALOJZIJU STEPINCU

                         16:00 sati: Varaždin: svećenički susret; 18:00 sati: varaždinska katedrala: sveta misa: proslava    „Stepinčeva“ – suzaštitnika Varaždinske biskupije


11. utorak              Majka Božja Lurdska, Dan bolesnika

                              7:00 sati:*NA ČAST GOSPI LURDSKOJ; *ZAHVALNICA ZA PRIMLJENE MILOSTI

                              8:00 sati: Cirkovljan: +čl. ob. HORVAT PAVAO, DRAGICA; ŠKODA STJEPAN, KATARINA I  ROK

                              17:30 sati: Molitvu i meditacije predvode članice Caritasa naše župe

                             18:00 sati: sveta misa: *NA ČAST GOSPI LURDSKOJ ZA NAŠE BOLESNIKE; *BLAŽINČIĆ ANTUN, ROK, KLARA, ALOJZ; ŠKODA JOSIP I MARIJA; prilika za primanje sakramenta bolesničkog pomazanja. 


12. srijeda                7:00 sati: *MIKEC FRANJO, TEREZIJA, +čl. ob. KRUŠELJ ANDRIJA, FRANCISKA I MARIJA

                               14:30 sati: polazak autobusa ispred župne crkve za Karlovac, Nacionalno svetište sv. Josipa


13. četvrtak            7:00 sati:*PINTARIĆ STJEPAN, +čl. ob. PINTARIĆ FRANJE, +čl. ob. BLAŽEKA PAVLA; *MATJAČIĆ VINKO I APOLONIJA

                             18:00 sati: *HOZMEC DANICA I ANTUN (II.)


14. petak                Sv. Valentin, svećenik i mučenik

                              7:00 sati: *RUŽIĆ KATARINA, IVAN, +čl. ob. KOŽNJAK; *GLAVINA VALENT I KATARINA

                              18:00 sati: *PIGAC IVAN; *GLAVINA ALEKSANDAR

                              Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije mise: priprema za sakramente


15. subota            7:00 sati: *BELIĆ MIJO, MARIJA, VINKO, VIKTORIJA; +čl. ob. BOŽEK I GAJSKI

                            18:00 sati: sveta misa i krsno slavlje: 1. Leo Novak; 2. Matias Pintarić; 3. Janja Krampač


VI. NEDJELJA KROZ GODINU – 16. 2. 2020.

                 7:00 sati: Rana župnamisa   

                 9:00 sati: Cirkovljan: *MALTARIĆ IVAN, MARGARETA, MLINARIĆ JOSIP; MAGDALENA; REŽEK ŠTEFANIJA

                10:30 sati: poldanjica: *ZAHVALNICA ZA 25 GODINA BRAKA; *+čl. ob. FLETEN ANTUN, ŠTEFANIJA, MIJO, DRAGICA, VLADO; +čl. ob. FLETEN I SEVER; *GUDLIN FLORIJAN; *+čl. ob. KOVAČIĆ IVAN, ANA, ALEKSA, TEREZIJA, MARIJA; *+čl. ob. ČULIN, MAČEK, ŠTRLEK I NUREDINI; *PETRIĆ IVAN I JULIJANA


       TISAK: Glas Koncila, Radosna Vijest, Glasnik SiM, Veritas, Marija, Listić sv. Jakoba

   -  redovita proba naših najmlađih pjevača „Ribara sv. Jakoba“: u utorak u 15:30 sati.

    - u srijedu naš župni zbor i pastoralni suradnici hodočaste u Karlovac. Polazak u 14:30 sati ispred župne crkve!

    - u petak je proštenje u Donjem Kraljevcu, Valentinovo

   - u tijeku su prijave za Susret hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu (9. i 10. svibnja 2020.). Prijavite se u sakristiji! 1. dekanatski pripremni susret održat će se u subotu, 29. veljače 2020. u 18:00 sati u našem Pastoralnom centru „Bl. Alojzije Stepinac“. 

    - susret ministranata: u subotu u 10:00 sati.  

      ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak u 16:00 sati     Krizmanici: Grupa I: srijeda u 15:00 sati

                                                                   Grupa II: subota u 9:00 sati                             Grupa II: srijeda u 16:00 sati

    OZIV: 1. Drago Dolenec i Vladimira Barila; 2. Dario Mikec i Elena Posavec

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat