VI. NEDJELJA KROZ GODINU

11.02.2018

VI. NEDJELJA KROZ GODINU – GOSPA LURDSKA – DAN BOLESNIKA

SVJETSKI DAN BRAKA – 11. 02. 2018.

       7:00 sati Rana župna misa

       9:00 sati Cirkovljan: *KRUŠELJ JOSIP; +čl. ob. SABOL

        10:30 sati Poldanjica; krsti se: David Rođak; *HOZJAK IVAN, REGINA, LJUDEVIT, ŠTEFICA, IVAN, EUGEN I FLORIJAN, *ZVONAREK FRANJO; *KOVAČIĆ MARIJA, +čl. ob. ŠTRLEK, ČURIN I MAČEK; ČURIN JOSIP; *ROĐAK PETAR I PINTARIĆ JAKOB, ANA,  APOLONIJA; *+čl. ob. ĆOLIĆ I REIF


 

12. ponedjeljak    7:00 sati *+čl. ob. NOVAK JOSIPA, STJEPAN I MARIJA; *+čl. ob. ŠKODA FRANJE, MARIJA I SANJA; *+čl. ob. KRUŠELJ ANDRIJE; FRANCISKA, MARIJA; MIKEC FRANJO I TEREZIJA


 

13. utorak     7:00 sati *MLINAREC TOMO; *BLAŽINČIĆ IVAN (II.)


 

14. srijeda    Čista srijeda – Pepelnica; Valentinovo

                 7:00 sati *GLAVINA VALENT I KATARINA; *+čl. ob. RUŽIĆ KATARINE I IVANA; +čl. ob. KOŽNJAK          

                 18:00 sati *IGREC IVAN; +čl. ob. IGREC, KRUŠELJ I SETNIK


 

15. četvrtak   7:00 sati *BLAŽEKOVIĆ STJEPAN I MARGARETA


 

16. petak         7:00 sati *+čl. ob. NAJMAN ANA I STJEPAN; ĐURĐICA; +čl. ob. KALŠAN IVANA I KATARINE;

                                      *+čl. ob. POSAVEC ŠTEFANIJE; +čl. ob. MARTINEC FRANJE

                          18:00 sati Pobožnost križnog puta, zatim sveta misa: *GUDLIN FLORIJAN; *GLAVINA ALEKSANDAR


 

17. subota       17:00 sati *JAMIĆ BARBARA I PETAR


 

I. KORIZMENA NEDJELJA – 18. 02. 2018.

      7:00 sati Rana župna misa

      9:00 sati Cirkovljan: *PINTAČ PETAR, ANDRIJA I KATARINA; +čl. ob. BOGOMOLEC JOSIPA; *VADLJA CECILIJA

      10:30 sati Poldanjica *+čl. ob. MIKULAN-PETKOVIĆ I ŠOPAR; *ZAHVALNICA SV. OBITELJI; *ZAHVALNICA; *JAMIĆ BARBARA I PETAR; *ŠTAMPAR ĐURO, STJEPAN; BELIĆ STJEPAN I MARIJA

       18:00 sati Večernja misa: *RUŽMAN MARIJA I JAKOB (preč. Josip Ružman)


 

       TISAK: GK, Listić sv. Jakoba

- od ponedjeljka 12.02. do četvrtka 15.02. od 19 do 21h u Pastoralnom centru „Bl. Alojzije Stepinac“ održat će se zaručnički tečaj.

- u srijedu je Pepelnica, početak korizme; post i nemrs. Kroz korizmu se ne preporučuje krštenje i             vjenčanje…  

- duhovna obnova za krizmanike koju predvodi zajednica „Totus tuus“ održat će se u subotu 17.02. od 10:00 do 17:30 sati i obvezna je za sve krizmanike.       

-korizmena duhovna obnova za mlade održat će se u petak i subotu 23. i 24. veljače u 18:00 sati u Varaždinskoj katedrali. Prijavite se!       

ŽUPNA KATEHEZA:

Krizmanici: Grupa I: srijeda: 15:00 sati        Grupa II: srijeda: 16:00 sati                     

Prvopričesnici: SVI: četvrtak: 16:00 sati!

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat