XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

08.09.2019

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU – 8. 9. 2019.

ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE – MALA GOSPA

                 7:00 sati: Rana župnamisa

                 9:00 sati: Otok: *+čl. ob. BURIĆ IVANA, BERMANEC ALEKSE I GLAVINA KATARINA                

                 9:00 sati: Cirkovljan: *REŽEK LOVRO, KLARA I NAJMAN JOSIP; *HIŽMAN STJEPAN,                                                   KATARINA, LUKA I AGNEZA; JANUŠIĆ STJEPAN I KATARINA

                10:30 sati: poldanjica: *ZAHVALNICA ZA 25 GODINA BRAKA; *MURKOVIĆ MIJO I MARIJA;                                         *+čl. ob. JANKOVIĆ, SAČER I GLIŠOVIĆ JELENA; *FLETEN FRANJO I                                           +čl. ob. FLETEN


9. ponedjeljak        8:00 sati: Zaziv Duha Svetoga za početak školske i vjeronaučne godine;                                                  *MILKOVIĆ DRAGOSLAV, ALEKSANDAR I MARIJA


10. utorak              7:00 sati: *+čl. ob. NAJMAN FRANJE I EVE r. ĐERMADI; *BERLJAK ĐURO,                                              MAGDALENA, ŠEBJAN MIHAEL; HORVAT IVAN, JULIJANA, PETAR;  BUCKOVIĆ MILAN; *NOVAK IVAN, JELENA, +čl. ob. NOVAK POSAVEC I VULETA


11. srijeda              7:00 sati: *NA NAKANU; *DELLADIO SLAVKO I NADA; *KRALJ SNJEŽANA

                              18:00 sati: Cirkovljan: *ROĐAK ĐURO, SETNIK ANTONIJA I FRANJO


12. četvrtak           Presveto Ime Marijino 

                              7:00 sati: *KOVAČ ZLATKO, BOŽEK MARTIN I MARIJA; ČONKAŠ STJEPAN I MARIJA

                              18:00 sati: zajednička: *SLAVIČEK JAKOB I DOLENEC FRANJO; *HORVAT ALOJZ                                  I ŠTEFANIJA; *KRUŠELJ TEREZIJA, JOSIP; KOLAR FRANCISKA, JAKOB  I JOSIP; *PAVČEC ERNEST, DEJAN, MATIJA, JELENA, MOŽEK STJEPAN, PAVAO I ANĐELA; *+čl. ob. MLINAREC, NOVAK I GRAŠ; *HRŽIĆ STJEPAN I JELENA

                                Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije sv. mise: priprema za sakramente


13. petak                 Sveti Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj, spomendan

                                   7:00 sati: *ZVORNIK ĐURO, MAGDALENA, IVAN, ALOJZIJE, MILICA I RADIKOVIĆ JOSIP;                                 *+čl. ob. TRSTENJAK FRANJO, RUŽICA, +čl. ob. MUSTAČ IVANA

                               8:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. GAŠPARIĆ, LOPARIĆ I ŠAFARIĆ

                               16:30 sati: vjenčanje: Ivan Čonkaš i Emina Varge


14. subota            Nema svete mise; hodočašće u Zrin, autobus kreće u 6:00 sati ispred župne crkve

                             16:00 sati: vjenčanje: Perko Matija – Šestan Lana


XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU – 15. 9. 2019.

                7:00 sati: Rana župnamisa             

                9:00 sati: Cirkovljan: *REŽEK NIKOLA; *+čl. ob. PIGAC MIJE, +čl. ob. JAMBROŠIĆ I STEVIĆ;                     REŽEK JOSIP I JELENA; HRKAČ JOSIP I JELENA; KRIŽAJ STJEPAN I CECILIJA

                10:30 sati: poldanjica: *SINKOVIĆ VERA I +čl. ob. SINKOVIĆ; *SAČER FRANJO, MARĐETKO¸ IVAN, TEREZIJA; SAČER STJEPAN I TEREZIJA

                                                       Krštenje: Victoria Kubinec

                 17:30 sati: Kapelica sv. Huberta: Sveta misa za stradale – utopljenike na Dravi (1953. godine)


TISAK: Glas koncila, Glasnik SiM, Veritas, Listić sv. Jakoba

- pozivamo sve učenike i djelatnike Osnovne i Srednje škole Prelog na misu zaziva Duha Svetoga za    početak školske i vjeronaučne godine, u ponedjeljak, 9. rujna u 8:00 sati.

- ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: u četvrtak u 16:00 sati. Donijeti prijavnicu koji još nisu…

                              Krizmanici: u srijedu u 15:00 sati.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat