XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU

08.10.2017

XXVII. NEDJELJAKROZGODINU – Zahvalnica - 08. 10. 2017.

7:00 sati Rana župnamisa

9:00 sati Otok: *ROJKO IVAN I JOSIP; BETI PAVAO I CECILIJA

9:00 sati Cirkovljan: *STJEPAN MADIĆ I +čl. ob. MADIĆ

10:30 sati Poldanjica: *+čl. ob. MEZGA,IVAN, JELENA; HALONJA IVAN I MARIJA;

                                  *KOLAR NIKOLA I +čl. ob. KOLAR I PETKOVIĆ;

15:00 sati:  Listopadska pobožnost i Blagoslov s Presvetim


 

09. ponedjeljak          7:00 sati *ZAHVALNICA MAJCI BOŽJOJ

                                18:00 sati *KRLEŽA KATARINA, LISJAK LIDIJA, HALONJA ANTUN, KATARINA; BOŽEK                                           KARLO, BARBARA; +čl. ob. HOLZLEITNER MARIJA, BERNARDICA I p.  MILJENKO


10. utorak                7:00sati *KRAMAR JOSIP, STJEPAN, MARIJA; GAŠPRARIĆ IVAN, ROZALIJA I IGNAC

                                18:00 sati *BEDNJAČ ADELA, RUDOLF; TKALEC ZDENKA; *VARGEK JOSIP, IVAN,                                         ANĐELA; +čl. ob. KEČKEŠ IVANA


11. srijeda                                7:00 sati  *HABUŠ SREĆKO  (II. sprovodna); *MALEK IVAN;

                                18:00 sati *PALFI FRANJO, MARIJA I BOBEK MIRO


12. četvrtak               7:00 sati *KRUŠELJ ANDRIJA, MARIJA I FRANCISKA; *+čl. ob. IGREC I ŠVENDA

                                18:00 sati *ČONKAŠ STJEPAN I MARIJA; *ŠMIC VINKO (II)

                                               Poslije svete mise: euharistijsko klanjanje


13. petak                                 7:00 sati *VESELKO IVAN, VJEKOSLAVA; PIGAC ALOJZ, ANA I MIJO

                                18:00 sati *ČONKAŠ JOSIP, SLAVKO; NOVAK JOSIP, KATARINA I KIVAČ STJEPAN;                                       *REŽEK TOMSILAV, +čl. ob. REŽEK ĐURE I KOVAČIĆ IVANA


14. subota                               7:00 sati *ŠESTAN ĐURO, TEREZIJA, NIKOLA I ANA; *BOŽEK DRAGO, PETAR, JOSIP, IVAN, ELIZABETA I DRAŽEN; *NAJMAN JOSIP, JELENA, IVAN, AUGUST,                                                                 VUĆIĆEVIĆ MILJENKO               

                                18:00 sati *ZAHVALNICA GENERACIJA 1977., 50 godina života i 35. godina osnovne škole


XXVIII. NEDJELJA KROZ GODINU - 15. 10. 2017.

7:00 sati Rana župna misa

 9:00 sati Cirkovljan: *KRIŽAJ CECILIJA I STJEPAN (III); *GLAVINA FRANCISKA, STJEPAN I BOŽIDAR

9:00 sati Otok: *+čl. ob. Toplek Ivana, Kramar Mirka, Filipić Ivan, Katarina i Ivan

10:30 sati Poldanjica: *GUDLIN FLORIJAN; krsno slavlje: Ana Križanec


          TISAK: GK, MAK, Veritas, Glasnik SiM, Listić Sv. Jakoba                                      

         - svaki dan prije večernje svete mise je listopadska pobožnost

         - u srijedu poslije večernje svete mise: sastanak za roditelje prvopričesnika

          - u petak poslije večernje svete mise: sastanak Župnog pastoralnog vijeća

          - susret mladih: u subotu u 19 sati

          - u subotu: hrvatsko-slovensko hodočašće u Stičnu; autobus kreće u 05:30 sati ispred župne crkve

          - početak obnove krovišta župnog dvora

          - Oziv: Filip Mihoci i Ana Tisaj;   Vedran Klarić i Ana Lepoglavec

                                                              

                                                                 ŽUPNA KATEHEZA:

            Krizmanici: Grupa I: srijeda, 15:00 sati                                    4. razred: utorak, 15:00 sati

                                Grupa II: srijeda, 16:00 sati                   5. razred: utorak, 16:00 sati                                          

           Prvopričesnici: Grupa I: četvrtak, 16:00 sati             6. razred: petak, 15:00 sati

                                      Grupa II: subota, 09:00 sati             7. razred: petak, 16:00 sati

        CARITAS – ''OVA SVIJEĆA GORI DUŽE'' – 10,00 kn za POTREBITE

 

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Donjomeđimurski dekanat