CARITAS ŽUPE SV. JAKOBA PRELOG

Fotografije uz članak 1

Župni Caritas Sv. Jakoba st. Ap. Prelog registriran je 27.5.1992. godine pod rednim brojem 08051992 od strane Zagrebačke nadbiskupije s ciljem raspodjele humanitarne pomoći za vrijeme Domovinskog rata.

Nakon završetka rata crkva ne namjerava gasiti registrirane Caritase već vidi njihovo djelovanje u mirnodopskim uvjetima, kao pomoć i prva ruka siromašnima, starima, obiteljima s više djece, djeci s posebnim potrebama i sl.

Vođen takvom idejom župnik Antun Hoblaj šalje 1995 godine 3 volonterke u Varaždin na edukaciju za vođenje Župnih Caritasa. Odslušana su dva stupnja edukacije i 1996. godine u našoj župi započinje organizirano Caritativno djelovanje.

Predsjednik župnog Caritasa po službenoj je dužnosti župnik Antun Hoblaj

Voditeljica od 1995 – 2013. Marija Mesmar.

Aktivni volonteri:

Za područje filijale u Cirkovljanu

 1. Margareta Mikec
 2. Cecilija Patafta
 3. Tamara Madić
 4. Ema Najman

Za područje filijale u Otoku

 1. Nadica Šelja

Za područje Preloga

 1. Marija Mesmar
 2. Biserka Zvonarek
 3. Anica Horvat
 4. Marija Petković
 5. Mirić Nina
 6. Blažeka Margita
 7. Šoštarec Ana
 8. Bermanec Danica
 9. Martinčević Nada
 10. Belić Katarina
 11. Horvat Lidija
 12. Ružman Elizabeta
 13. Posavec Marta

Svi članovi zajedno i svaki osobno za svoj rad i postupke vezano uz Caritas odgovaraju župniku.

RAD CARITASA

Prostorije ŽC otvorene su za sve one koji traže pomoć ili žele predati svoj dar svaki prvi petak u vremenu od 16-17 sati.

Sastanci članova Ž.C. održavaju se također svaki prvi petak nakon Sv. mise. Na tim sastancima volonteri prezentiraju aktivnosti u proteklom mjesecu, te se dogovaraju aktivnosti za slijedeći mjesec.

Sa svakog sastanka sastavlja se zapisnik koji se zajedno sa financjskim izvješćem (iz kojeg je vidljivo kome se pomoglo, u kojem iznosu te tko je predao svoj dar) predaje župniku.

Za svakog korisnika vode se evidencije primitka pomoći – kartice. Iz evidencije proizlazi da se pomaže 35 obitelji.

ŽUPNE AKTIVNOSTI

 1. Tjedan župnog Caritasa – jednom godišnje – do sad XVIII po redu. Najvažnija aktivnost kad cijela župna zajednica živi za potrebe drugog. U tom tjednu organizirane su svakodnevne aktivnosti, ako n.pr. duhovne obnove, predavanja, skupljanje pomoći, zahvala za 80 godina života, dani kruha, druženje sa djecom iz udruge Duga, posjete po kućama, posebno ističemo klanjanje pred relikvijom Presvete krvi Kristove.
 2. Hodočašće starih i bolesnih u Ludbreg povodom Svete Nedjelje i u Mariju Bistricu za srce Marijino u lipnju svake godine
 3. priprema agape za prvopričesnike i njihove roditelje
 4. prodaja pšenice
 5. podjela paketića na blagoslovu djece za Božić
 6. pripremaju se i dostavljaju paketi za Uskrsni i Božični ručak najpotrebnijima iz naše župe (cca 20 paketa).
 7. redovito posjećujemo stare i bolesne (25 ljudi)
 8. uključivanje u akciju Banka hrane
 9. ZA Božić župnik i volonteri Caritasa upućuju čestitku svim donatorima.

AKTIVNOSTI KOJE PROVODIMO U SURADNJI SA BISKUPIJOM I HRVATSKIM CARITASOM

 • obilježavanje Nedjelje Caritasa
 • prodaja svijeća za da Svih svetih «ova svijeća gori dulje»

NAČIN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

 • dar župljana - najveći dio prikupljen u Tjednu župnog Caritasa.
 • Prihod od prodaje pšenice u Adventu
 • Postavlja se košarica dobrote u trgovini Ida (Advent i Korizma).
 • Dio od prodaje svijeća
 • Dio od prikupljene kolekte za Nedjelju Caritasa

DUHOVNA DIMENZIJA RADA

 • obilježavanje Dana bolesnika – vođenje meditacije ili trodnevnice za pripremu
 • zajednička molitva na Božjem grobu za Veliki petak
 • predvodimo sat klanjanja u Župi dan 11.11.
 • više puta na godinu organiziramo razna poticajna predavanja
 • redovito sudjelujemo na duhovnoj obnovi u Biskupiji namijenjena volonterima
 • povremeno smo gosti drugih župa u kojima se organizira duhovna obnova

TJEDAN ŽUPNOG CARITASA – TEME

 1. 1996. –
 2. 1997
 3. 1998 – Trebam te da bih mogao živjeti
 4. 1999. – Ove ruke te trebaju
 5. 2000. – Moj bližnji – ljubav se zove imenom tvojim
 6. 2001. – Tragovi dobrote – godina volontera
 7. 2002. – izdan promotivni letak o radu Caritasa
 8. 2003. - Caritas u godini krunice
 9. 2004. - Caritas u obitelji
 10. 2005. - Caritas u godini euharistije
 11. 2006. – Prepoznat će nas po lomljenju kruha
 12. 2007. – Ljubav je domišljata
 13. 2008. – Caritas u godini Sv. Pavla
 14. 2009. – godina svečeništva – Sve mogu u onome koji me jaća
 15. 2010. – Isus me ozdravlja, Isus me oslobađa, Isus….
 16. 2011. – 600. godina od Ludbreškog čuda – Krvi Kristova rijeko milosrđa, spasi nas.
 17. 2012. – Ususret godini vjere – Vjerujem Gospodine, umnoži nam vjeru.
 18. 2013. – Evo nas pred tobom Marijo.

«Za velika djela Bog nalazi dovoljno radnika, ali za skromna potrebni su mu još mnogi.»

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat