Listić sv. Jakoba

Fotografije uz članak 1
22.11.2020

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: "Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ¨Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.¨Tada će mu pravednici odgovoriti: ¨Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna li u tamnici i dođosmo k tebi?¨ A kralj će im odgovoriti: ¨Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!¨ Zatim će reći i onima slijeva: ¨Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!¨ Tada će mu i oni odgovoriti: ¨A kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužimo ste?¨ Tada će im on odgovoriti: ¨Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.¨ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni."

 

Evanđelje po Mateju (Mt 25,31-43.46)

Datoteke uz članak
Listić sv. Jakoba 437.52 kB

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat