I. KORIZMENA NEDJELJA

21.02.2021

I. KORIZMENA NEDJELJA – 21.02.2021.

            07:00 sati Rana župna misa

            09:00 sati OTOK; +čl.ob. NOVAK PAVAO, MARIJA, MIJO, JELENA, ROKO i MARIJA

            09:00 sati CIRKOVLJAN; KALŠAN SLAVKO, BILUŠ MARTIN, RUŽA i STJEPAN,

                             +čl.ob. BILUŠ i KALŠAN

            10:30 sati POLDANJICA; * NOVAK DRAGUTIN, BOŽEK VINKO i MARIJA;

                        * BELIĆ TOMO, +čl.ob. HATLAK; * ŠTAMPAR ĐURO, STJEPAN i DRAGICA

                        * BLAŽINČIĆ JOSIP i MARIJA


22.02. ponedjeljak       07:00 sati *RUŽMAN ANTUN, ANASTAZIJA; BOŽEK FRANJO,                                                        ŠTEFANIJA; POZNIĆ VJEKOSLAVA I NOVAK VINKO

                                 08:00 sati CIRKOVLJAN; HIŽMAN FRANJO (molitva za bolesnicu…)


23.02. utorak              07:00 sati *ŠALKOVIĆ FRANCISKA (III.) i FRANJO


24.02. srijeda             07:00 sati *BELIĆ MARIJA (II.) i FLORIJAN


25.02. četvrtak              07:00 sati *BLAŽEKA STJEPAN i VIKTORIJA


26.02. petak               07:00 sati *BELIĆ JELA, FRANJO; GILJANOVIĆ DRAGICA i MIRKO

                                 18:00 sati POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA  

                                    *PETKOVIĆ MARIJA (II.) i PETAR ;*GLAVINA ALEKSANDAR


27.02. subota             07:00 sati *SUŠEC VERICA, +čl.ob. SUŠEC i POŽGAJ

                                                *BOROVIĆ ANA; +čl.ob. BOROVIĆ i VARGA

                                                *REIF STJEPAN i MARIJA


II. KORIZMENA NEDJELJA – 28.02.2021.

            07:00 sati Rana župna misa

            09:00 sati CIRKOVLJAN; *ŽVORC ĐURO, IVAN, AGNEZA; +čl.ob. BILUŠ

            10:30 sati POLDANJICA; *MLINARIĆ STJEPAN, JOSIP;

                                                +čl.ob. MLINARIĆ, KOSIR, KOŠAK i MIKEC


 

TISAK: Glas Koncila, Listić sv. Jakoba, RADOSNA VIJEST, KANA

- KVATRENI TJEDAN; posvećen pokori i obraćenju!

 - na misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja: nositi zaštitne maske i držati razmak

- Svakog petka prije večernje mise biti će pobožnost KRIŽNOG PUTA.


Kateheze za prvu sv. ispovijed i pričest

3.a: srijeda u 15.00 sati

3.b: četvrtak u 15.00 sati

Kateheze za Svetu potvrdu

8.a: srijeda u 8.30 sati

8.b: srijeda u 9.30 sati

8.c: četvrtak u 9.00 sati

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat