IV. USKRSNA NEDJELJA

08.05.2022

IV. USKRSNA NEDJELJA – MAJČIN DAN

NEDJELJA DOBROG PASTIRA – 08.05.2022.

07:00 sati Rana župna misa
09:00 sati CIRKOVLJAN REŽEK DANIJELA (III.)

10:30 sati POLDANJICA *BELIĆ STJEPAN i MARIJA *NOVAK ŠTEFANIJA, +čl.ob.
                                       NOVAK IVAN i DRAGICA; +čl.ob. PETKOVIĆ *GRUBEŠIĆ VLADO
                                       *+čl.ob. MEZGA, HALONJA i PIGAC
                                   KRŠTENJE: Iva Vuk          

15:00 sati Proštenje - Kapelica M.B. Posrednice svih milosti – Jug III.- vlč.dr. Odilon Singbo
                                   Misa zahvalnica za sve primljene milosti župe Prelog

18:00 sati Dom kulture Grada Preloga: Koncert pjevačkog zbora Udruge umirovljenika Prelog
                     „Hvala mama“ uz Majčin dan


09. ponedjeljak    07:00 sati HOZMEC KATARINA i FRANJO, + čl.ob. HOZMEC

                            08:00 sati CIRKOVLJAN: VADLJA FRANJO (II.) CECILIJA

                            18:00 sati SINKOVIĆ IVAN i EMILIJA


10. utorak           07:00 sati Zahvalnica za 70.g. života na nakanu za zdravlje

                                           MIŠIĆ STJEPAN, MARGITA, EUGEN, +čl.ob. MIŠIĆ

                            18:00 sati POTARIĆ JOSIP, +čl.ob. POTARIĆ i ŽIDOV VJEKOSLAVA


11. srijeda          07:00 sati MALEK ANTUN i VUK ZORAN

                            17:30 sati *NAJMAN ANTUN *VLAH STJEPAN

                            18:30 sati Ispovijed - Kotoriba


12. četvrtak          07:00 sati BERMANEC STJEPAN, BISERKA, +čl.ob. BERMANEC i VIDOVIĆ

Sv. Leopold                       Zahvalnica na čast Sv. Leopoldu

Bogdan Mandić  18:00 sati IGREC MARIJA i IVAN

                            19:00 sati Ispovijed - Draškovec


13. petak             07:00 sati *HORVAT PAVAO, ZLATICA, +čl.ob. KUTNJAK; *HRŽIĆ STJEPAN i JELENA

                             18:00 sati *JANČEC MATO, JELENA; RADIKOVIĆ JOSIP;

                                                      *TOMAŠIĆ DRAGUTIN, BISERKA, EMILIJA, KARLO i KOS IVAN

                             18:00 sati Sveta Potvrda u župi Kotoriba


14. subota           07:00 sati *KUDEC JOSIP, VLADIMIR i ZORAN;

                                              *HORVAT IVAN, +čl.ob. HORVAT, BAŠNEC JERONIM i BALENT NIKOLA

                              09:00 sati Ispovijed u župama Sveti Juraj u Trnju i Sveta Marija

                              15:00 sati Krštenje: Tonka Savanović

                              18:00 sati *LISJAK LIDIJA; KRLEŽA SLAVKO; HALONJA ANTUN i KATARINA;

                                    KONTREC IVAN i VALERIJA; HOLZLEITNER MARIJA, BERNARDA i fra. MILJENKO


V. USKRSNA NEDJELJA – 15.05.2022.

                   07:00 sati Rana župna misa
                  
09:00 sati CIRKOVLJAN: VADLJA FRANJO(III.) CECILIJA

                   10:30 sati *HRŽIĆ IVAN, +čl.ob. RUŽMAN *PAVČEC ANTUN i MARIJA;

                                      *VUK MARIJA, STJEPAN, FRANCISKA i ĐURO;

                                      *+čl.ob. VAGAJ IVAN, KATARINA, FRANJO i DRAGUTIN

                   11:00 sati Sveta Potvrda u župi Sveta Marija


1) TISAK: Glas Koncila, Listić sv. Jakoba, MAK, Glasnik Srca Isusova i Marijina

2) ŽUPNA KETEHEZA :

    2. raz – četvrtak u 10 sati   3. raz – četvrtak ili subota u 9 sati

    7. raz – srijeda ili četvrtak u 17 sati (donijeti potpisane prijavnice)

    8. raz – srijeda ili četvrtak u 16 sati (dolazak obavezan)

3) Dom kulture Grada Preloga – koncert Zagrebački ansambl Flauta organizira koncert u Muzeju Croata Insulanus 15. svibnja 2022. u 19 sati

4) Ured za pastoral mladih Varaždinske biskupije organizira ljetno hodočašće mladih u svetišta Francuske, Španjolske i Portugala. Informacije: stranice Ureda ili đakon

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat