NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG

10.01.2021

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – 10. 1. 2021.

Dan svetog djetinjstva

                  7:00 sati: rana župna misa

                  9:00 sati: OTOK: * ČONKAŠ PAVAO I TEREZIJA

                  9:00 sati: CIRKOVLJAN: * JURČAN IVAN, MARIJA, KATARINA I IVAN;

                                                           VRHAJ STJEPAN I EVA

               10:30 sati: poldanjica: * ZAHVALNICA ZA 50. god. BRAKA FRANJE I IVANKE 

                                                      PETKOVIĆ; + čl. ob. PETKOVIĆ I HORVAT;

                                                      * č. s. KERUBINA ELIZABETA ŠTEFAN; + čl. ob. ŠTEFAN

               18:00 sati: večernja misa


11.1. ponedjeljak   7:00 sati: * ZVONAREK VLADIMIR; ČONKAŠ PAVAO I TEREZIJA; PATAFTA  

                                             STJEPAN I DOROTEJA; * KOLENKO ZDENKA (III.) I STJEPAN


12.1. utorak      7:00 sati: * ROĐAK MAGDALENA I PETAR (II.);

                                        * SUZANA VILUS (II.); + čl. ob. IVE I MARIJE VILUS


13.1. srijeda     7:00 sati: * BREŠKI VLADIMIR (III.); * KALŠAN PAVAO, JELENA, JOSIP, IVAN I 

                                        NADA; ŽEGARAC ANICA I MIRKO; PREMUŠ JELENA I BLAŽ


14.1. četvrtak   7:00 sati: * GRABANT IVAN; ŽIVOLIĆ IVAN I AGNEZA;

                                        * ZVORNIK ĐURO I VLADIMIR


15.1. petak      7:00 sati: * KALŠAN DRAGUTIN (II.); * ZA DUŠE U ČISTILIŠTU     


16.1. subota     7:00 sati: * GLAVINA TOMO, MARICA I TOMO; + čl. ob. HRKAČ-GRBEŠA I

                                        ĐANKIĆ; * HORVAT BOŽIDAR


II. NEDJELJA KROZ GODINU  -  17.01.2021.

                  7:00 sati: rana župna misa

                  9:00 sati: OTOK: * LASTAVEC JOSIP, IGNAC I JULIJANA;

                                             MIKEC FRANJO I TEREZIJA

                  9:00 sati: CIRKOVLJAN: * HORVAT ANĐELA, IVAN I BLAŽENKA

              10:30 sati: poldanjica: * STRAHIJA DAVID; * POSAVEC ĐURO; SALADI TOMO I   

                                                     ZLATA; + čl. ob. POSAVEC I SALADI; * BOŽEK MARIJA I  

                                                     ALOJZIJE (III.); * ZVONAREK ANTUN;

              18:00 sati: večernja misa


TISAK: Glas Koncila, Listić sv. Jakoba

 - na misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja: nositi zaštitne maske i držati razmak

 - pretplata za katolički tisak 2021. godinu – uzeti listić za ispuniti te ga predati u sakristiju

 - upis misnih nakana za 2021. godinu

- CARITAS: po odluci našeg varaždinskog biskupa današnja prikupljena milostinja i kolekta idu za stradale u potresu. Tko želi pojedinačno darovati može još danas.

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat