NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA

24.03.2024

2024.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

24

Ožujak

 

07:00

08:00

10:00

 

 

 

 

 

 

14:00

                         NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA

Rana župna misa

CIRKOVLJAN: SETNIK JAKOB, † čl. ob. LEGIŠA, MIKIĆ, VAUPOTIĆ 

SVEČANA MISA POLDANJICA:
1) Blagoslov grančica u Sajmišnoj ulici kod pila Gospe Žalosne

2) Procesija prema župnoj crkvi (pozivamo Vatrogasce i KU „Sloga“ da svojim  sudjelovanjem i prisustvom u odorama  uveličaju ovaj svečani dan)

3) Pjevana Muka Gospodina našega Isusa Krista (u Prelogu se pjeva od 1920. g.)

*NOVAK DRAGUTIN, BOŽEK, VINKO i MARIJA *TRSTENJAK MATO i KAROLINA, † čl. ob. BLAŽINČIĆ JOSIP i MARIJA *SAKAL ANTUN, MARIJA, ALEKSA, KATARINA, BLAŽEKA IVAN, JULIJANA, NOVAK ĐURĐICA

Pobožnost križnoga puta ulicama Župe Prelog (u slučaju kiše ponijeti kabanice ili kišobrane)

Ponedjeljak

25

Ožujak 

07:00

 

KALŠAN JELENA, PAVAO, JOSIP, PAVAO, IVAN, NADA; MARTINEC ANA i VIKTOR

Utorak

26

Ožujak

07:00

09:30

10:00
10:30

16:30

17:00

† čl. ob. STUPARIĆ

Pokorničko bogoslužje (molitveno-duhovna priprava za ispovijed)

KORIZMENA ŽUPNA ISPOVIJED PRELOG i CIRKOVLJAN
CIRKOVLJAN: NAJMAN SLAVICA, KARLO, † čl. ob. NAJMAN

Pokorničko bogoslužje (molitveno-duhovna priprava za ispovijed)

KORIZMENA ŽUPNA ISPOVIJED (omogućimo prednost vjeroučenicima)

Srijeda

27

Ožujak

07:00

*BALENT ANTUN; MIRIĆ STJEPAN, TEREZIJA i JULIJANA
*HORVAT DRAGUTIN, † čl. ob. HORVAT i RUS

 

Četvrtak

28

Ožujak

 

 

10:00

19:00

VELIKI ČETVRTAK

ujutro NEMA mise

VARAŽDIN Katedrala: Misa posvete ulja i obnova svećeničkih obećanja

 Misa večere Gospodnje (obred pranja nogu, euharistijska služba)

Getsemanska ura – mogućnost klanjanja Presvetom Sakramentu

Petak

29

Ožujak

 

15:00

VELIKI PETAK MUKE GOSPODNJE

Sveti obredi Velikog Petka (Služba Riječi, Pjevana Muka po Ivanu, Sveopća molitva vjernika, Poklon križu, Sveta Pričest)
                     ~ Božji grob ~ mogućnost poklonstva i adoracije do 21h

Subota

30

Ožujak

 

 

 

17:00

17:30

19:00

VELIKA SUBOTA – USKRSNO BDIJENJE

Kroz cijeli dan crkva će biti otvorena.

Dođite kao obitelj ili pojedinačno i poklonite se Gospodinu

▫ OTOK: Blagoslov jela

CIRKOVLJAN: Blagoslov jela

Misa bdijenja (Blagoslov vatre/ognja, Hvalospjev uskrsnoj svijeći, Služba riječi, Krsna služba i obnova krsnih obećanja, Blagoslov hrane

 

Nedjelja

31

Ožujak

 

07:00

09:00

09:00

10:30

                   NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA - USKRS

Rana župna misa i blagoslov hrane

▫ OTOK:
ŠELJA KATARINA, STJEPAN i JOSIP BETI, MAKSIMILIJAN i TEREZIJA

CIRKOVLJAN: GLAVINA STJEPAN, FRANCISKA, BOŽIDAR; NAJMAN JOSIP i MARIJA

SVEČANA POLDANJICA *FLETEN ŠTEFANIJA † čl. ob. FLETEN *PRANJIĆ MARKO *KUKOLJ FRANJO; MUSTAK ŽELJKA i IVAN

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat