KRŠTENJE

Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakrament Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni. Krštenje je sakrament vjere. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život. Sakrament krštenja dao nam je Isus Krist, da nas po njemu posveti i uključi u svoju Crkvu. Rekao je: «Idite i učinite mojim učenicima sve narode! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!» (Mt 28, 19). Po sakramentu krštenja od nebeskog Oca primamo Duha posinjenja i ubrajamo se u djecu Božju. Isus nas u svojoj Krvi po sakramentu krštenja pere od grijeha - istočnog i osobnih. Krštenjem čovjek postaje novo stvorenje, nanovo rođeno iz vode i Duha Svetog te se po njemu ugrađujemo u kraljevsko svećeništvo i postajemo narod Bogu stečen. Po krštenju smo za Boga vezani - postajemo njegova draga svojina. Ovaj sakrament je početak životnog hoda čovjeka prema vječnom sjedinjenju s Bogom u ljubavi, u nebu. Krštenje je temelj i vrata ostalim sakramentima i milostima koje nam oni dijele.

Krštenje djeteta

U našoj su župi krštenja obično PO DOGOVORU, najčešće SUBOTOM NAVEČER ili NEDJELJOM pod svetom misom poldanjicom.
Krštenje djeteta potrebno je najaviti barem oko mjesec dana prije samoga krštenja, kada se dogovaraju datum i vrijeme samoga krštenja.
Priprava za krštenje djece obično je petkom prije dana krštenja i to pola sata prije večernje svete mise.

ŠTO JE POTREBNO ZA KRŠTENJE VAŠEG DJETETA?

  1. Potrebno je dogovoriti termin krštenja mjesec dana ranije
  2. Kopija rodnog lista
  3. Kopija isprave JMBG-a djeteta
  4. Posvjedočenje za kumstvo ako kumovi nisu članovi naše župe.
  5. Sudjelovanje na pripremi za krštenje petkom navečer
  6. Krsna haljinica i krsna svijeća

TKO MOŽE BITI KUM NA KRŠTENJU:

a) katolik sa navršenih 16 godina života;
b) treba biti kršten, pričešćen i krizman;
c) mora biti crkveno vjenčan (nije dovoljno samo civilno vjenčanje) – ali mora također biti i krizman,
d) da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili da ne živi u izvanbračnoj zajednici
e) da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati (a mogao bi).
f) da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom g) otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi.

Krsni kumovi su pred Crkvom jamstvo da će dijete biti kršćanski odgojeno. Ako roditelji ne bi mogli tu dužnost izvršiti, onda su kumovi dužni ozbiljno i savjesno pobrinuti se za vjerski odgoj djeteta. Stoga je kumstvo ozbiljna uloga u životu novokrštenika. Kumovi su pozvani primjerom i riječju poučavati svoje kumče vjerskom životu. Njihov život mora biti uzoran vjernički život. Stoga, pri odabiranju kumova neka roditelji ne gledaju da li su kumovi imućni već da za kumove odaberu uzorne vjernike.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat