Sedma uskrsna nedjelja

21.05.2023

2023.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

21

Svibnja

 

07:00h

09:00h

09:00h

 

10:30h

                                              7. USKRSNANEDJELJA
Rana župna misa

CIRKOVLJAN: ŽVORC PETAR, DOROTEJA, PETAR i PAVAO

OTOK: † čl. ob. BELIĆ JOSIP i MARIJA, † čl. ob. BELIĆ i SABOL

POLDANJICA: *HRŽIĆ IVAN, † čl. ob. HRŽIĆ i RUŽMAN, *JELAČIĆ JELENA (III.) i FRANJO *PINTARIĆ ALOJZIJE, † čl. ob. PINTARIĆ i MARKAČ

*IVAN ŽIDOV

Ponedjeljak

22

Svibnja

07:00h

18:00h

Spomendan: Sv. Jelena Križarica

† čl. ob. TOMAŠIĆ STJEPAN, JELENA, † čl. ob. TOMAŠIĆ i KRUŠELJ

HOZJAK JELENA, LJUDEVIT; ROZALIJA i HEGEDUŠ GREGOR i KATARINA

Utorak

23

Svibnja

07:00h

18:00h

ŠVENDA FRANJO, IVAN, MARIJA; MLINARIĆ STJEPAN, MARIJA, JOSIP

Na nakanu

Srijeda

24

Svibnja

07:00h

18:00h

SETNIK MARIJA, LOVRO, † čl. ob. SETNIK i KOČIŠ

GRABANT DAVORIN i KATARINA

Četvrtak

25

Svibnja

07:00h

18:00h

KOSIR FRANJO, † čl. ob. KOSIR

† čl. ob. HEGEDUŠ EVA, VINKO, FRANJO i STJEPAN

Petak

26

Svibnja

07:00h

18:00h

Zahvalnica na čast B.D.M.

HOZMEC ANTUN, DANICA † čl. ob. HOZMEC i PALFI

Subota

27

Svibnja

07:00h

09:00h

17:00h

18:00h

BERLJAK APOLONIJA, JOSIP, CECILIJA, MATIJA i KATARINA

Ispovijed u župama Kotoriba, Donja Dubrava i Donji Vidovec

Krštenje: Paulo i Emanuel

Misa bdijenja – Na čast Duhu Svetom

 

Nedjelja

28

Svibnja

 

07:00h

09:00h

09:00h

10:30h

                                              DUHOVI - PEDESETNICA
Rana župna misa

CIRKOVLJAN: EKART ĐURO, ŽELJKO i † čl. ob. BERMANEC

OTOK: BOGOMOLEC JOSIP i KATARINA

POLDANJICA: Predstavljanje prvopričesnika župnoj zajednici
*
BLAŽEKA STJEPAN i VIKTORIJA *RUS TOMO, CECILIJA i PATAFTA JOSIP

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat