13. nedjelja kroz godinu

28.06.2020

XIII.  NEDJELJA KROZ GODINU 28. 6. 2020.

SLAVLJE PRVE PRIČESTI

                   7:00 sati: rana župna misa

                   8:30 sati: okupljanje prvopričesnika u dvorištu župnog dvora; fotografiranje i procesija

                   9:00 sati: Slavlje Prve Pričesti u našoj župi

                   11:00 sati: sveta misa poldanjica; *HABUŠ VALENTIN I KATARINA (III.)


SVETKOVINA SV. PETRA I PAVLA – 29. 6. 2019.

                             7:00 sati: rana župna misa                          

                            9:00 sati: Cirkovljan: *KLARIĆ GABRIJELA, ALOJZ; MIKULAN ĐURO, MARGARETA; ŠOPAR TOMO, JELENA, MARCINJAŠ MARIJA

                           18:00 sati: večernja sveta misa: *ZADRAVEC PAVAO, +čl. ob. ZADRAVEC; MARĐETKO PAVAO, +čl. ob. MARĐETKO I HORVAT DRAGICA


30.6. utorak         7:00 sati: *PAVČEC KAROL, MARIJA; KUTNJAK FRANJO I ELIZABETA


1.7. srijeda           7:00 sati: *KUHAR FRANJO I JULIJANA, JOSIP; FLETEN IVAN I KATARINA

                             8:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. ZORČEC I KRAMAR 


2.7. četvrtak         7:00 sati: *HORVAT IVAN, MIJO, JELENA, JOSIP; ARNOLD IVAN I MAGDA;

                                            *+čl. ob. BARANAŠIĆ FRANJE, +čl. ob. BLAŽINČIĆ IVANA


3.7. petak             Sv. Toma, apostol; blagdan

Prvi petak             7:00 sati: *NA ČAST KRVI KRISTOVOJ, ZA DUŠE U ČISTILIŠTU;

                                            *POSAVEC JOSIP, FRANCISKA, +čl. ob. POSAVEC I FILIPIĆ

                                             *RUŽMAN JAKOB


4.7. subota           7:00 sati: *PETKOVIĆ DRAGO, ANTUN I KATARINA;

                             *ANTOLEK ANA, +čl. ob. ANTOLEK ĐURE

                             11:30 sati: krštenje: Mateo Matoš


XIV.  NEDJELJA KROZ GODINU 5. 7. 2020.

                   7:00 sati: rana župna misa

                   9:00 sati: Otok: *BELIĆ JOSIP (III.)

                   9:00 sati: Cirkovljan: *GLAVINA JOSIP, ŠTEFANIJA; IGREC ANTUN I ZDRAVKO

                   10:30 sati: poldanjica: *ZAHVALNICA OB. KATANEC; *ŽIDOV VLADIMIR, ROK, AGNEZA, STJEPAN, DOLENEC STJEPAN I ŠTEFANIJA; *ZADRAVEC MIŠEL, ĐURO I ANĐELA; *RADIKOVIĆ ANA, DRAGUTIN, SNJEŽANA; GLAVAK MILICA, DANIJEL, TARADI PAVAO I HEDVIGA; *NOVAK ANTUN, ŠTEFANIJA I IVAN

                   11:30 sati: krštenje: Arsen Žegarac


     TISAK: Glas Koncila, Listić sv. Jakoba

- na misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja; bilo bi dobro nositi zaštitne maske, uz držanje razmaka.

- danas je proštenje sv. Ivana Krstitelja u Goričanu.

- u ponedjeljak je blagdan apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla; milostinja na taj dan, tzv. „Petrov novčić“, svjedoči o našoj povezanosti s Petrom naših dana i Katoličkom crkvom.

- u subotu je slavlje svete potvrde u Svetoj Mariji i u Kotoribi.

- u nedjelju su slavlja zlatnih misa vlč. Đure Vukalovića u Maloj Subotici i vlč. Leonarda Logožara u Goričanu.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat